J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 799

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
2024 Carlsbergfondet Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder. Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1795-07-12 Christian Ulrich Clausen Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. ju... Mindeord J. C. Jacobsens arkiv
1799-01-28 Christian Ulrich Clausen Ligprædiken over Christen Jacobsens far Jacob Jensen født 1738. Her oplyses også navnene på J. C. Jacobsens oldeforæl... Mindeord J. C. Jacobsens arkiv
1818-03-12 Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at J. C. Jacobsen blev døbt 11. oktober 1811 Dåbsattest J. C. Jacobsens arkiv
1835-02-13 J. C. Jacobsen Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at Jacob Cristian Jacobsen blev døbt i Helligejst Kirke 11. oktober 1811. Stempelpapir J. C. Jacobsens arkiv
1839-10-24 Frederik VI Kongebrev til J. C. og Laura Jacobsen Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1840-12-15 J. C. Jacobsen Lauritz Møller J. C. Jacobsen ønsker Lauritz Møller tillykke med fødselsdagen og med sønnen Sofus Møllers fødsel Brev J. C. Jacobsens arkiv
1844; 1851-1854 J. C. Jacobsen Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hov... Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1844-02-06 J. C. Jacobsen L. F. Andersen J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død Brev J. C. Jacobsens arkiv
1845 J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845 Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1846-03-09 Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsen Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri. Note J. C. Jacobsens arkiv
1846-07-24 J. C. Jacobsen Christian VIII J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkæl... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-09-14 Kjøbenhavns Borgerrepræsentation J. C. Jacobsen Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen Grundplan af Gl. Carlsberg. J. C. Jacobsen har skrevet 'Stillings Tegning' på den. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen Gl. Carlsberg. Snit og opstalt med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847-1854 J. C. Jacobsen 4 arkitekturtegninger med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847-02-13 J. C. Jacobsen Tilladelse til J. C. Jacobsen til at opføre et bryggeri. Offentliggjort i Collegial-Tidende. Note J. C. Jacobsens arkiv
1847-06-22 J. C. Jacobsen P. W. Jensen J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1850 Laura Jacobsen Fotografi af Laura Jacobsen ca. 1850 Foto J. C. Jacobsens arkiv