J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 799

2024

Carlsbergfondet

Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder.

1795-07-12

Christian Ulrich Clausen

Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. juli…

1799-01-28

Christian Ulrich Clausen

Ligprædiken over Christen Jacobsens far Jacob Jensen født 1738. Her oplyses også navnene på J. C. Jacobsens oldeforældr…

1818-03-12

Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at J. C. Jacobsen blev døbt 11. oktober 1811

1835-02-13

J. C. Jacobsen

Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at Jacob Cristian Jacobsen blev døbt i Helligejst Kirke 11. oktober 1811.

1839-10-24

Frederik VI

Kongebrev til J. C. og Laura Jacobsen

1840-12-15

J. C. Jacobsen

Lauritz Møller

J. C. Jacobsen ønsker Lauritz Møller tillykke med fødselsdagen og med sønnen Sofus Møllers fødsel

1844; 1851-1854

J. C. Jacobsen

Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hoved…

1844-02-06

J. C. Jacobsen

L. F. Andersen

J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død

1845

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845

1846-03-09

Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København

Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri.

1846-07-24

J. C. Jacobsen

Christian VIII

J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkælde…

1846-09-14

Kjøbenhavns Borgerrepræsentation

J. C. Jacobsen

Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at an…

1847

J. C. Jacobsen

Grundplan af Gl. Carlsberg. J. C. Jacobsen har skrevet 'Stillings Tegning' på den.

1847

J. C. Jacobsen

Gl. Carlsberg. Snit og opstalt med J. C. Jacobsens påtegninger.

1847

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning.

1847-1854

J. C. Jacobsen

4 arkitekturtegninger med J. C. Jacobsens påtegninger.

1847-02-13

J. C. Jacobsen

Tilladelse til J. C. Jacobsen til at opføre et bryggeri. Offentliggjort i Collegial-Tidende.

1847-06-22

J. C. Jacobsen

P. W. Jensen

J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg. 

1850

Laura Jacobsen

Fotografi af Laura Jacobsen ca. 1850