J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 1452

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1840-12-15 J. C. Jacobsen Lauritz Møller J. C. Jacobsen ønsker Lauritz Møller tillykke med fødselsdagen og med sønnen Sofus Møllers fødsel Brev J. C. Jacobsens arkiv
1842-1846 J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Regnskabsbog for årene 1842-1846 ført af J. C. Jacobsen.  Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1844; 1851-1854 J. C. Jacobsen Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hov... Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1844-02-06 J. C. Jacobsen L. F. Andersen J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død Brev J. C. Jacobsens arkiv
1844-05-10 J. C. Jacobsen Laura Jacobsen J. C. Jacobsen sender et rejsebrev fra Venedig med detaljerede beskrivelser af byen. Han udtrykker bekymring for om r... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1845 J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845 Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1846 J. C. Jacobsen Daguereotypi af J. C. Jacobsen 1846  Foto J. C. Jacobsens arkiv
1846-02-28 J. C. Jacobsen, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsens borgerbrev. Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1846-03-09 Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsen Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri. Note J. C. Jacobsens arkiv
1846-07-24 J. C. Jacobsen Christian VIII J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkæl... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-09-14 Kjøbenhavns Borgerrepræsentation J. C. Jacobsen Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-10-13 Det Kongelige Cancellie J. C. Jacobsen Tilladelse fra Det Kongelige Cancellie til at anlægge og drive bryggeri i København Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-10-18 Christian VIII J. C. Jacobsen Kopi af tilladelsen fra Christian VIII til at opføre og drive bryggeri. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1847-1854 J. C. Jacobsen 4 arkitekturtegninger med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen Grundplan af Gl. Carlsberg. J. C. Jacobsen har skrevet 'Stillings Tegning' på den. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847 J. C. Jacobsen Gl. Carlsberg. Snit og opstalt med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1847-02-13 J. C. Jacobsen Tilladelse til J. C. Jacobsen til at opføre et bryggeri. Offentliggjort i Collegial-Tidende. Note J. C. Jacobsens arkiv
1847-06-22 J. C. Jacobsen P. W. Jensen J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1847-12-03 J. C. Jacobsen Den Kongelige Toldinspektion i Kjøbenhavn J. C. Jacobsen ansøger toldmyndighederne om at blive fritaget for tidskrævende toldbehandling af hensyn til øllets ho... Brev J. C. Jacobsens arkiv