J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 1450

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1842-1846 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Regnskabsbog for årene 1842-1846 ført af J. C. Jacobsen.  Regnskabsbog
1844; 1851-1854 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hov... Regnskabsbog
1844-02-06 J. C. Jacobsen L. F. Andersen J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død Brev
1844-05-10 J. C. Jacobsen Laura Jacobsen J. C. Jacobsen sender et rejsebrev fra Venedig med detaljerede beskrivelser af byen. Han udtrykker bekymring for om r... Brev
1845 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845 Regnskabsbog
1846 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Daguereotypi af J. C. Jacobsen 1846  Foto
1846-02-28 J. C. Jacobsen, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsen, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsens borgerbrev. Officielt dokument
1846-03-09 Overpræsidiet i København Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsen Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri. Note
1846-07-24 J. C. Jacobsen Christian VIII J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkæl... Brev
1846-09-14 Kjøbenhavns Borgerrepræsentation J. C. Jacobsen Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at ... Brev
1846-10-13 Det Kongelige Cancellie J. C. Jacobsen Tilladelse fra Det Kongelige Cancellie til at anlægge og drive bryggeri i København Brev
1846-10-18 Christian VIII J. C. Jacobsen Kopi af tilladelsen fra Christian VIII til at opføre og drive bryggeri. Brev
1847 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Gl. Carlsberg. Snit og opstalt med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning
1847-1854 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen 4 arkitekturtegninger med J. C. Jacobsens påtegninger. Tegning
1847 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Grundplan af Gl. Carlsberg. J. C. Jacobsen har skrevet 'Stillings Tegning' på den. Tegning
1847 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning. Tegning
1847-02-13 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Tilladelse til J. C. Jacobsen til at opføre et bryggeri. Offentliggjort i Collegial-Tidende. Note
1847-06-22 J. C. Jacobsen P. W. Jensen J. C. Jacobsens bestilling af diverse kobberkedler til Carlsberg.  Brev
1847-12-03 J. C. Jacobsen Den Kongelige Toldinspektion i Kjøbenhavn J. C. Jacobsen ansøger toldmyndighederne om at blive fritaget for tidskrævende toldbehandling af hensyn til øllets ho... Brev
1850 Laura Jacobsen Laura Jacobsen Fotografi af Laura Jacobsen ca. 1850 Foto