J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 1452

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
2024 Carlsbergfondet Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder. Narrativ J. C. Jacobsens arkiv
1795-07-12 Christian Ulrich Clausen Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. ju... Mindeord J. C. Jacobsens arkiv
1799-01-28 Christian Ulrich Clausen Ligprædiken over Christen Jacobsens far Jacob Jensen født 1738. Her oplyses også navnene på J. C. Jacobsens oldeforæl... Mindeord J. C. Jacobsens arkiv
1799-03-31 Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen Udskrift af kirkebogen for Dronninglund Sogn, der bekræfter, at Christen Jacobsen blev døbt den 21. marts 1776 i Dron... Dåbsattest J. C. Jacobsens arkiv
1801-11-01 Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen Skudsmål for Christen Jacobsen skrevet af sognepræst C. U. Clausen og Hans Swane. Skudsmålsbog J. C. Jacobsens arkiv
1810-09-27 Frederik VI Kongebrev udstedt af Frederik VI for Christen Jacobsen og Caroline Frederikke Schelbeck.  Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1815-07-01 Christen Jacobsen Caroline Frederikke Schelbeck Det eneste bevarede brev fra Christen Jacobsen til hustruen Caroline, der er rejst på besøg hjemme hos sin familie. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1817-1826 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens karakterbog fra Det Bisserupske Institut Skudsmålsbog J. C. Jacobsens arkiv
1818-03-12 Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at J. C. Jacobsen blev døbt 11. oktober 1811 Dåbsattest J. C. Jacobsens arkiv
1823-1843 Christen Jacobsen, J. C. Jacobsen Regnskabsbog for årene 1823-1843 ført af både Christen Jacobsen og J. C. Jacobsen. Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1826 J. C. Jacobsen Arkitekturtegninger til bryggeriet i Brolæggerstræde. Den ene påtegnet af J. C. Jacobsen.  Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1826-06-10 Overpræsidiet i København Christen Jacobsens borgerbrev Stempelpapir J. C. Jacobsens arkiv
1826-10-08 J. C. Jacobsen Sang til J. C. Jacobsens konfirmation Note J. C. Jacobsens arkiv
1830-09-27 J. C. Jacobsen L. F. Andersen J. C. Jacobsen undskylder, at han ikke har skrevet tidligere, dels fordi han ikke oplevet noget, dels har han haft tr... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1835-1842 J. C. Jacobsen Regnskabsbog for årene 1835-1842 ført af J. C. Jacobsen. Ikke transskriberet Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1835-02-13 J. C. Jacobsen Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at Jacob Cristian Jacobsen blev døbt i Helligejst Kirke 11. oktober 1811. Stempelpapir J. C. Jacobsens arkiv
1839-10-24 Frederik VI Kongebrev til J. C. og Laura Jacobsen Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1839-12-13 J. C. Jacobsen, Laura Jacobsen J. C. og Laura Jacobsens første testamente. Afventer transskription Stempelpapir J. C. Jacobsens arkiv
1839-12-17 Christen Jacobsen Dødsboopgørelse efter Christen Jacobsen. Afventer transskription Stempelpapir J. C. Jacobsens arkiv
1840'erne Laura Jacobsen Carl Jacobsen Laura Jacobsen sender fødselsdagsbrev til Carl Jacobsen og ønsker, at hun kunne være der, når han modtager brevet. Brev J. C. Jacobsens arkiv