J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 101

1875-06-09

J. C. Jacobsen

Christian Rulff

Christian Rulff pensioneres på grund af dårligt syn efter 28 års tjeneste som bogholder for J. C. Jacobsen.

1876-1878

Emil Christian Hansen

Udrag af Emil Christian Hansens erindringer. 1876-1878

1876-10-05

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

1877-08-11

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om tilladelse til at bygge lagerkældere både på "Carlsberg" og "Ny Carlsberg".

1877-12-29

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

Udkast til brev vedrørende gavebrev og statutter for Frederiksborg Slot.

1878-01-01

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot.

1878-10-01

J. C. Jacobsen

"Foreløbig Oversigt over Status. Ny Carlsbergs Bygninger og Inventarium"

1878-10-16

J. C. Jacobsen

Oversigt over hvad J. C. Jacobsen har udbetalt til Ny Carlsberg og Carl Jacobsens tilgodehavende. Afventer transskripti…

1878-11-21

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om tilladelse til at opføre et kedelhus med skorsten på Carlsberg.

1879-12-04

Carl Carlsen

Carl Jacobsen

Brev vedrørende opmålinger på Ny Carlsberg. Tal på bagsiden med Carl Jacobsens håndskrift

1879-12-13

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup takker for et honorar og håber, at han den følgende uge kan præsentere et udkast til Hvidtfeldtsøjlen.

1879-12-15

A. N. Hansen

Carl Jacobsen

Om målene på stuen i den nye gartnerbolig på Ny Carlsberg.

1879-12-15

Rudolph Ferdinand Stegmann

Carl Jacobsen

Rudolf Stegmann søger arbejde.

1880-05-07

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen har ikke midler til at efterkomme et ønske fra Elisabeth Jerichau Baumann.

1880-06-15

J. J. A. Worsaae

Carl Jacobsen

Worsaae har forgæves forsøgt at træffe departementschef Stephensen i Justitsministeriet.

1880-09-30

J. C. Jacobsen

"Total Oversigt over Ny Carlsbergs løse Inventarium d 30/9 1880." Afventer transskription

1880-11-08

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om brugen af navne på Carls bryggerier og privatbolig.

1881-01-04

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en l…

1881-04-13

J. C. Jacobsen

Ottilia Jacobsen

J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet.

1881-07-27

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen