J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 101

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1875-06-09 J. C. Jacobsen Christian Rulff Christian Rulff pensioneres på grund af dårligt syn efter 28 års tjeneste som bogholder for J. C. Jacobsen. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-1878 Emil Christian Hansen Udrag af Emil Christian Hansens erindringer. 1876-1878 Dagbog J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-05 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1877-08-11 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at bygge lagerkældere både på "Carlsberg" og "Ny Carlsberg". Brev J. C. Jacobsens arkiv
1877-12-29 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion Udkast til brev vedrørende gavebrev og statutter for Frederiksborg Slot. Brevudkast J. C. Jacobsens arkiv
1878-01-01 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-10-01 J. C. Jacobsen "Foreløbig Oversigt over Status. Ny Carlsbergs Bygninger og Inventarium" Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-10-16 J. C. Jacobsen Oversigt over hvad J. C. Jacobsen har udbetalt til Ny Carlsberg og Carl Jacobsens tilgodehavende. Afventer transskrip... Note J. C. Jacobsens arkiv
1878-11-21 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at opføre et kedelhus med skorsten på Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1879-12-04 Carl Carlsen Carl Jacobsen Brev vedrørende opmålinger på Ny Carlsberg. Tal på bagsiden med Carl Jacobsens håndskrift Brev J. C. Jacobsens arkiv
1879-12-13 Vilhelm Dahlerup Carl Jacobsen Dahlerup takker for et honorar og håber, at han den følgende uge kan præsentere et udkast til Hvidtfeldtsøjlen. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1879-12-15 A. N. Hansen Carl Jacobsen Om målene på stuen i den nye gartnerbolig på Ny Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1879-12-15 Rudolph Ferdinand Stegmann Carl Jacobsen Rudolf Stegmann søger arbejde. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-05-07 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen har ikke midler til at efterkomme et ønske fra Elisabeth Jerichau Baumann. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-15 J. J. A. Worsaae Carl Jacobsen Worsaae har forgæves forsøgt at træffe departementschef Stephensen i Justitsministeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-09-30 J. C. Jacobsen "Total Oversigt over Ny Carlsbergs løse Inventarium d 30/9 1880." Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1880-11-08 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om brugen af navne på Carls bryggerier og privatbolig. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-01-04 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-13 J. C. Jacobsen Ottilia Jacobsen J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-27 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen Brev J. C. Jacobsens arkiv