J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 1452

2024

Carlsbergfondet

Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder.

1795-07-12

Christian Ulrich Clausen

Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. juli…

1799-01-28

Christian Ulrich Clausen

Ligprædiken over Christen Jacobsens far Jacob Jensen født 1738. Her oplyses også navnene på J. C. Jacobsens oldeforældr…

1799-03-31

Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen

Udskrift af kirkebogen for Dronninglund Sogn, der bekræfter, at Christen Jacobsen blev døbt den 21. marts 1776 i Dronni…

1801-11-01

Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen

Skudsmål for Christen Jacobsen skrevet af sognepræst C. U. Clausen og Hans Swane.

1810-09-27

Frederik VI

Kongebrev udstedt af Frederik VI for Christen Jacobsen og Caroline Frederikke Schelbeck. 

1815-07-01

Christen Jacobsen

Caroline Frederikke Schelbeck

Det eneste bevarede brev fra Christen Jacobsen til hustruen Caroline, der er rejst på besøg hjemme hos sin familie.

1817-1826

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens karakterbog fra Det Bisserupske Institut

1818-03-12

Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at J. C. Jacobsen blev døbt 11. oktober 1811

1823-1843

Christen Jacobsen, J. C. Jacobsen

Regnskabsbog for årene 1823-1843 ført af både Christen Jacobsen og J. C. Jacobsen.

1826

J. C. Jacobsen

Arkitekturtegninger til bryggeriet i Brolæggerstræde. Den ene påtegnet af J. C. Jacobsen. 

1826-06-10

Overpræsidiet i København

Christen Jacobsens borgerbrev

1826-10-08

J. C. Jacobsen

Sang til J. C. Jacobsens konfirmation

1830-09-27

J. C. Jacobsen

L. F. Andersen

J. C. Jacobsen undskylder, at han ikke har skrevet tidligere, dels fordi han ikke oplevet noget, dels har han haft trav…

1835-1842

J. C. Jacobsen

Regnskabsbog for årene 1835-1842 ført af J. C. Jacobsen. Ikke transskriberet

1835-02-13

J. C. Jacobsen

Udskrift af dåbsprotokollen, der bekræfter, at Jacob Cristian Jacobsen blev døbt i Helligejst Kirke 11. oktober 1811.

1839-10-24

Frederik VI

Kongebrev til J. C. og Laura Jacobsen

1839-12-13

J. C. Jacobsen, Laura Jacobsen

J. C. og Laura Jacobsens første testamente. Afventer transskription

1839-12-17

Christen Jacobsen

Dødsboopgørelse efter Christen Jacobsen. Afventer transskription

1840'erne

Laura Jacobsen

Carl Jacobsen

Laura Jacobsen sender fødselsdagsbrev til Carl Jacobsen og ønsker, at hun kunne være der, når han modtager brevet.