J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 7

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1846 J. C. Jacobsen Daguereotypi af J. C. Jacobsen 1846  Foto J. C. Jacobsens arkiv
1846-02-28 J. C. Jacobsen, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsens borgerbrev. Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1846-03-09 Overpræsidiet i København, Overpræsidiet i København J. C. Jacobsen Overpræsidiets tilladelse til J. C. Jacobsen til at drive bryggeri. Note J. C. Jacobsens arkiv
1846-07-24 J. C. Jacobsen Christian VIII J. C. Jacobsens første ansøgning om tilladelse til at opføre og drive et bryggeri i København med tilhørende lagerkæl... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-09-14 Kjøbenhavns Borgerrepræsentation J. C. Jacobsen Københavns Borgerrepræsentations indstilling til Magistraten om at give J. C. Jacobsen den ansøgte tilladelse til at ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-10-13 Det Kongelige Cancellie J. C. Jacobsen Tilladelse fra Det Kongelige Cancellie til at anlægge og drive bryggeri i København Brev J. C. Jacobsens arkiv
1846-10-18 Christian VIII J. C. Jacobsen Kopi af tilladelsen fra Christian VIII til at opføre og drive bryggeri. Brev J. C. Jacobsens arkiv