J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1878 J. C. Jacobsen Medalje fra 'Exposition et Congrès d'Hygiène et de Sauvetage à Bruxelles Æresbevisning
1878 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876.  Fundats
1870'erne J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens første udkast til indretning af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Afventer transsk... Note
1878-xx-xx J. C. Jacobsen Louis Pasteur Udkast til to breve til Paul Dubois og Louis Pasteur vedrørende marmorbusten af L. Pasteur til Carlsberg Laboratorium.  Brev
1878 januar Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom om begravelsen af Vittorio Emanuele. Hun har hørt, at J. C. Jacobsen igen ... Brev
1878-01-01 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot. Brev
1878-01-07 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter, fordi fru Heiberg er syg. Brev
1878-01-09 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. L. Heiberg er syg og sengeliggende. J. C. Jacobsen ønsker hende godt nytår og god bedring. Brev
1878-01-17 J. C. Jacobsen Julius Lange J. C. Jacobsen skriver et omfattende brev til Julius Lange om sine ideer med Frederiksborg Slot og oprettelsen et Nat... Brev
1878-02-17 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann beder J. C. Jacobsen læse og videresende Harald Jerichaus ansøgning om Akademiets store st... Brev
1878-02-17 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom, at Harald Jerichaus store billede Den lydiske slette i nærheden af Sardes... Brev
1878-02-21 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald. Brev
1878-03-08 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau skriver gribende om sønnen Haralds død i Rom. Hun beder J. C. Jacobsen, som havde bestilt Harald J... Brev
1878-03-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau. Brev
1878-03-17 Theophilus Hansen J. C. Jacobsen Theophilus Hansen takker J. C. Jacobsen for de tilsendte fotografier af villaen og parken på Carlsberg. Han roser JCs... Brev
1878-03-23 Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen H. P. Barfod beder J. C. Jacobsen om støtte til restaurering af Aalborg Kloster. Brev
1878-03-30 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab J. C. Jacobsen Videnskabernes Selskabs påskønnelse af J. C. Jacobsens tilbud om at give 200.000 til standsættelse af Kongefløjen på ... Brev
1878-04-05 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger. Koncept
1878-04-05 Christian IX Christian IX Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker ved... Reskript
1878-04-05 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen skriver begejstret, at han har nu set Harald Jerichaus store billede fra Sardes. Han var på Charlotten... Brev