J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1878 J. C. Jacobsen Medalje fra 'Exposition et Congrès d'Hygiène et de Sauvetage à Bruxelles Æresbevisning J. C. Jacobsens arkiv
1878 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876.  Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1870'erne J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens første udkast til indretning af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Afventer transsk... Note J. C. Jacobsens arkiv
1878-xx-xx J. C. Jacobsen Louis Pasteur Udkast til to breve til Paul Dubois og Louis Pasteur vedrørende marmorbusten af L. Pasteur til Carlsberg Laboratorium.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-01-01 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878 januar Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom om begravelsen af Vittorio Emanuele. Hun har hørt, at J. C. Jacobsen igen ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-01-07 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter, fordi fru Heiberg er syg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-01-09 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. L. Heiberg er syg og sengeliggende. J. C. Jacobsen ønsker hende godt nytår og god bedring. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-01-17 J. C. Jacobsen Julius Lange J. C. Jacobsen skriver et omfattende brev til Julius Lange om sine ideer med Frederiksborg Slot og oprettelsen et Nat... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-02-17 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom, at Harald Jerichaus store billede Den lydiske slette i nærheden af Sardes... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-02-17 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann beder J. C. Jacobsen læse og videresende Harald Jerichaus ansøgning om Akademiets store st... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-02-21 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-03-08 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau skriver gribende om sønnen Haralds død i Rom. Hun beder J. C. Jacobsen, som havde bestilt Harald J... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-03-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-03-17 Theophilus Hansen J. C. Jacobsen Theophilus Hansen takker J. C. Jacobsen for de tilsendte fotografier af villaen og parken på Carlsberg. Han roser JCs... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-03-23 Hans Peter Barfod J. C. Jacobsen H. P. Barfod beder J. C. Jacobsen om støtte til restaurering af Aalborg Kloster. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-03-30 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab J. C. Jacobsen Videnskabernes Selskabs påskønnelse af J. C. Jacobsens tilbud om at give 200.000 til standsættelse af Kongefløjen på ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-05 Kong Christian IX's reskript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afskrevet af J. C. Jacobsen Reskript J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-05 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger. Koncept J. C. Jacobsens arkiv
1878-04-05 Christian IX Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker ved... Reskript J. C. Jacobsens arkiv