J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1886-xx-xx J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Brevet er uden adressat og ikke dateret, men det må være til F. Meldahl og kan dateres udfra omtalen af arbejdet med ... Brev
1886-xx-xx Saturnio Innocenti Carl Jacobsen Innocenti minder Carl Jacobsen om, at han har lovet at sende nogle fotografier af Casali sarkofagen. Brev
1886 Fotografi af J. C. Jacobsen 1886 . Brev
1886 J. C. Jacobsen Johanne Kühle Udateret visitkort til fru Kühle Brev
1886 J. C. Jacobsen malet af August Jerndorff 1886 Brev
1886-xx-xx J. C. Jacobsen Notater vedrørende udgifter til rustninger købt hos J. Wild. Afventer transskription. Brev
1886-xx-xx Bestyrelsen for Frederiksborg Museet Udkast til brev til bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Brevet handler bl.a om histo... Brev
1886-01-02 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet."Bidragene til Frederi... Brev
1886-01-04 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om J. C .Jacobsens og J. N. Madvigs divergerende opfattelse af kongemagten og Madvigs autoritet i befolkningen. Brev
1886-01-10 Carl Jacobsen Axel Prior Carl Jacobsen fortæller kort om sønnen Erlands fødsel Brevkort
1886-02-05 Laura Jacobsen Carl Jacobsen Afventer transskription Brev
1886-02-25 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup J. C. Jacobsen udtrykker sin begejstring for Drachmanns 'Alkibiades', som dog ikke kan fjerne det negative indtryk ha... Brev
1886-03-01 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup J. C. Jacobsen beder Johannes Steenstrup om at skrive Drachmanns adresse på konvoluten, fordi postvæsenet genkender J... Brev
1886-03-04 J. C. Jacobsen Jean Wild Udkast til breve til Jean Wild om rustninger til Frederiksborg og til hr. Jørgen Malting om en ansøgning. Brevudkast
1886-03-10 G. von Rosen J. C. Jacobsen von Rosen skriver, at han nu er færdig med det ene af de to billeder, J. C. Jacobsen har bestilt. Det er billedet af ... Brev
1886-03-21 G. von Rosen J. C. Jacobsen von Rosen kvitterer mod modtagelsen af betalingen for det ene af de to malerier (kopier) J. C. Jacobsens har bestilt.... Brev
1886-03-23 J. C. Jacobsen Holger Drachmann J. C. Jacobsen skriver et langt vigtigt brev med stærke politiske holdninger. Brev
1886-03-26 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup Om endnu et brev til Holger Drachmann, som Johannes Steenstrup skal skrive kuverten til. Brev
1886-03-31 J. C. Jacobsen Indenrigsministeriet Om forholdet mellem J. C. Jacobsen og J. J. A. Worsaae. Brev
1886-04-22 J. C. Jacobsen To brevkoncepter til henholdsvis Sophus Müller og Videnskabernes Selskab. Om J. C. Jacobsens hensigter med Frederiksb... Brevudkast