J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 32

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1870 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Edinburgh sendt til Carl. Note
1870 Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1870. Foto
Udateret J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Tegning over varmesystem, måske til væksthuset i Botanisk Have Tegning
1870-xx-xx Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Del af brev fra Burton-on-Trent om malt og om hjemsendelse af maltprøver. Brev
1870-04-12 J. C. Jacobsen H. C. Andersen Om placeringen af statuen af H. C. Ørsted af J. A. Jerichau. Brev
1870-01-01 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om indretningen af Mellembryggeriet, om byg og humle. Brev
1870-01-16 til 21 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Del af langt brev. De første 2 ark (= 8 sider) mangler. Om brøndgravning ved Mellembryggeriet og maltkøller. J. C. Ja... Brev
1870-01-16 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om Carls betænkeligheder ved dampkogning i Mellembryggeriet. Brev
1870-01-17 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Om bryggeriforhold i England. Brev
1870-01-28 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen har været travlt optaget af sit rigsdagsarbejde og forberedelsen af sit foredrag om byg i Landhusholdn... Brev
1870-02-03 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen fortæller om sit rigsdagsselskab og om arbejdet med brøndboringen. Foredraget i Landhusholdningsselska... Brev
1870-02-07 H. C. Andersen J. C. Jacobsen H. C. Andersen takker venligst nej til en middagsinvitation fra J. C. Jacobsen. Han er forkølet. Brev
1870-02-11 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om brug af små miner til at bortsprænge frossen jord i forbindelse med byggeriet af Mellembryggeriet. Om eksport af ø... Brev
1870-02-14 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet. Brev
1870-02-26 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Fødselsdagsbrev til Carl med gode ønsker for fremtiden. Carl er nu færdiguddannet, og J. C.s forventninger er høje. O... Brev
1870-03-05 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om tegninger af Mellembryggeriets facade, Adolf Jerichaus monument for H. C. Ørsted og Bissens relief 'Hektors Afsked'. Brev
1870-03-17 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen beder Carl om at købe tagplader i England til Mellembryggeriet og skriver om den forestående rejse. Brev
1870-03-23 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen udtrykker sin glæde over, at Carl kan nå at rejse til Irland inden han selv kommer. Om eksport af øl t... Brev
1870-03-31 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen takker Carl for oplysninger om tagpladerne og mener, at de engelske passer bedre end de franske. Om an... Brev
1870 maj J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Greenwhich Note