J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 6

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1894 og senere Carlsbergfondet Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet og Fredriksborg Slot med diverse tillæg. J. C. Jacobsens ... Fundats
1894 Laura Jacobsen Laura Jacobsen Note om Brolæggerstræde Note
1894-01-05 Laura Jacobsen Carl Jacobsen Om boet efter J. C. Jacobsen. Afventer transskription Brev
1894-03-28 Carl Jacobsen Otto Bache Bestilling af maleri af Christian IX til hest. Brev
1894-03-29 Emil Christian Hansen C. Nyrop En kort omtale af det første Laboratorium på Carlsberg og forholdet mellem J. C. Jacobsen og Emil Christian Hansen. Brev
1894-06-03 Laura Jacobsen Helge Jacobsen Ottilia er syg og på kurophold i Wiesbaden sammen med Laura. Laura glædes over at Ottilia er i bedring, og hun beder ... Brev