J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 56

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1876-10-11 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om kongens interesse i oprettelsen af Carlsbergfondet og besøget på Carlsberg Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-12 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om en korrektur af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-12 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot Komiteen til Frederiksborgs Slots genopførelse har modtaget J. C. Jacobsens tilbud fra 4 september. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-14 Kabinetssecretariatet J. C. Jacobsen Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-21 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg beklager, at hun to gentagne gange ikke har været hjemme da J. C. Jacobsen kom for at besøge he... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-24 Kjøbenhavns Amt Søndre Birk J. C. Jacobsen Bekræftelse på at Carlsberg må flage med splitflag. Afventer transskription. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-10-26 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen skriver til Japetus Steenstrup om valg af 'directeurer'. J. C. Jacobsen mener ikke, at han vil få mege... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-11-06 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Carls reaktion på J. C. Jacobsens meddelelse om Carlsbergs fremtid, Carlsbergfondets oprettelse etc. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-11-14 Frederik Zahle Natalie Zahle Om et brev fra J. C. Jacobsen til Natalie Zahle hvori der gives tilsagn om støtte til skolebyggeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-11-28 J. C. Jacobsen Sophus Müller J. C. Jacobsen stiller en sum på 1450 kr. til rådighed for Antiksamlingen på Nationalmuseet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-01 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om regnskabsførerens løn. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-02 J. C. Jacobsen Christen Thomsen Barfoed Et brev til C. T. Barfoed om tilskud til indkøb af laboratorieinventar. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-14 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium J. C. Jacobsen tilbyder at betale for udstyr til Carlsberg Laboratorium af sin "private Kasse". Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-21 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen prøver at trøste Elisabeth Jerichau Baumann, der i Rom med sin Familie. Hendes søn Harald har mistet l... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-29 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om datoen for den regelmæssige udbetaling af honorar til Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-12-29 J. C. Jacobsen Christen Thomsen Barfoed J. C. Jacobsen skriver til Barfoed om aflønning af laboratorieforstanderne. Brev J. C. Jacobsens arkiv