J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

1885-07-30

Wilhelm Feltmann

Carl Jacobsen

Feltmann skriver, at han har modtaget gæren, men at der var for lidt is vedlagt den første portion til en rejse på 72 t…

1885-08-15

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen spørger Japetus Steenstrup til råds om formuleringen af en indstilling til kongen vedrørende sammensætni…

1885-08-22

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om bestillingen af statuerne til Neptunspringvandet. Denne donation sker på bekostning af indførelsen af elektrisk lys …

1885-08-22

J. C. Jacobsen

Faustman & Östberg

Om statuerne til Neptunspringvandet

1885-08-22

J. C. Jacobsen

Faustman & Östberg

Om kopierne af statuerne til Neptunfontænen på Drottningholm og de 2 på Heleneborg.

1885-08-23

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om besættelsens af Worsaaes plads i bestyrelsen. (Worsaae døde 15. august) og om ejerforholdet til bronzestauerne på Ne…

1885-08-24

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om planlægning af et møde. Da Kühle skal rejse til udlandet må J. C. Jacobsen selv være hjemme. 

1885-08-26

J. C. Jacobsen

Jean Wild

 J. C. Jacobsen spørger om Jean Wild ville kunne påtage sig opgaven at kopiere Carl 9's rustning af Benvenuto Cellini.

1885-08-26

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen har modtaget en skitse fra F. C. Lund til "Stormen på København", som han finder god. Om et møde på Fred…

1885-08-29

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen sender sin medhjælper Thomsen til Stockholm dels for at deltage i skyttefesten dels for at måle på Neptu…

1885-08-30

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Brev til F. Meldahl om Frederiksborg museets regnskaber.

1885-09-01

J. C. Jacobsen

Udkast til brev om maleriet af Louis Pasteur som J. C. Jacobsen har bestilt hos Léon Bonnat.

1885-09-04

J. C. Jacobsen

Faustman & Östberg

Om leveringen af statuer til Neptunspringvandet.

1885-09-10

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Endnu engang om den 3. plads i Frederiksborgmuseets bestyrelse. F. C. Lund skal rejse til Stockholm for at studere våbe…

1885-09-11

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Brevkoncept uden adressat, men brevet er formodentlig sendt til Bestyrelsen for Frederiksborgmuseet. Om Otto Baches pri…

1885-09-12

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Beretning til bestyrelsen om forløbet af bestillingen af statuerne til Neptunfontænen.

1885-09-12

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Følgebrev til rapporten til bestyrelsen af samme dato.

1885-09-12

J. C. Jacobsen

3 koncepter til breve om bestilling af kopier af de bronzestatuer fra Neptunfontænen, der befinder sig i Sverige. 

1885-09-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om regnskaber og erhvervelsen af malerier.

1885-09-19

Réne Vallery-Radot

J. C. Jacobsen

Valery-Radot skriver om det påtænkte maleri af Pasteur udført af Bonnat. Afventer transskription.