J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 22

1866 eller senere, udateret

J. C. Jacobsen

 J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede...

1866-02-11

J. C. Jacobsen

Jacob Brønnum Scavenius Estrup

Om Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke og Carl Blochs tilsagn om at ville udföre de 22 bibelske male...

1866-04-21

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen takker Carl for et brev og glæder sig over, at han i ham nu også har fået ikke blot en søn, men også e...

1866-04-25

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om byggetilladelse.

1866-05-17

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen sender faderlige formaninger om, hvorledes Carl bør optræde og opføre sig.

1866-05-28

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen sender meget faderligt brev til Carl med understregning af vigtigheden af, at Carl lærer såvel fysik o...

1866-06-27

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om byggetilladelse.

1866 august

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Delvist bevaret brev om Carlsbergs hovedbygning og rideture med Emmy Moltke.

1866-09-02

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver om sit fødselsdagsselskab på Carlsberg.

1866-09-11

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen gentager, at det er vigtigt at Carl lærer fysik og kemi, men samtidig skal Carl også lære at være et s...

1866-09-19

J. C. Jacobsen

Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion

1866-09-24

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver om bryggeriteknik og Carls opvækst og opdragelse. Han er hård i sin bedømmelse af Carl, og opf...

1866-10-xx

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Om humle og bryggerikemi. Brevet er sandsynligvis skrevet i oktober 1866.

1866-10-01

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Bryggeteknik og bryggerierne i Alsace. Og om gode venners økonomiske forlegenhed.

1866-10-19

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om Japetus Steenstrups sølvbryllup og H. V. Bissens buste (se vedhæftede fotografi) som J. C. Jacobsen forærer fru St...

1866-10-19

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Carl skriver om sine anbefalingsskrivelser og det at skulle forlade Paris. Carl takker for J. C. Jacobsens motto: 'Hj...

1866-10-19

J. C. Jacobsen

Københavns Universitet

Et stenograferet koncept til et brev stilet til Universitets Konsistorium om J. C. Jacobsens donation af busten af Ja...

1866-10-26

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om deltagerne i et 'militær-politisk' middagselskab på Carlsberg, og endnu engang bekymringer om Carls stammen.

1866-12-03

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om byggetilladelse.

1866-12-06

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. skriver et langt brev på både fransk og dansk om bl.a. N. L. Høyens forelæsninger og teaterbesøg, hvor de havde...