J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 23

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1866 eller senere, udateret J. C. Jacobsen  J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede... Note
1866-02-11 J. C. Jacobsen Jacob Brønnum Scavenius Estrup Om Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke og Carl Blochs tilsagn om at ville udföre de 22 bibelske male... Brev
1866-04-21 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen takker Carl for et brev og glæder sig over, at han i ham nu også har fået ikke blot en søn, men også e... Brev
1866-04-25 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev
1866-05-17 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender faderlige formaninger om, hvorledes Carl bør optræde og opføre sig. Brev
1866-05-28 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender meget faderligt brev til Carl med understregning af vigtigheden af, at Carl lærer såvel fysik o... Brev
1866-06-27 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev
1866 august J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Delvist bevaret brev om Carlsbergs hovedbygning og rideture med Emmy Moltke. Brev
1866-09-02 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om sit fødselsdagsselskab på Carlsberg. Brev
1866-09-11 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen gentager, at det er vigtigt at Carl lærer fysik og kemi, men samtidig skal Carl også lære at være et s... Brev
1866-09-19 J. C. Jacobsen Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion Officielt dokument
1866-09-24 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om bryggeriteknik og Carls opvækst og opdragelse. Han er hård i sin bedømmelse af Carl, og opf... Brev
1866-10-xx Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Om humle og bryggerikemi. Brevet er sandsynligvis skrevet i oktober 1866. Brev
1866-10-01 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Bryggeteknik og bryggerierne i Alsace. Og om gode venners økonomiske forlegenhed. Brev
1866-10-19 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om Japetus Steenstrups sølvbryllup og H. V. Bissens buste (se vedhæftede fotografi) som J. C. Jacobsen forærer fru St... Brev
1866-10-19 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Carl skriver om sine anbefalingsskrivelser og det at skulle forlade Paris. Carl takker for J. C. Jacobsens motto: 'Hj... Brev
1866-10-19 J. C. Jacobsen Københavns Universitet Et stenograferet koncept til et brev stilet til Universitets Konsistorium om J. C. Jacobsens donation af busten af Ja... Brevudkast
1866-10-26 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om deltagerne i et 'militær-politisk' middagselskab på Carlsberg, og endnu engang bekymringer om Carls stammen. Brev
1866-11-19 Martin Hammerich J. C. Jacobsen Hammerich har foræret J. C. Jacobsen nogle bøgetræer fra sin landejendom Iselingen ved Vordingborg. De er afsendt med... Brev
1866-12-03 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev