J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 31

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1866 eller senere, udateret J. C. Jacobsen  J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede... Note
1866-01-08 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-01-21 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-02-05 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-02-11 J. C. Jacobsen Jacob Brønnum Scavenius Estrup Om Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke og Carl Blochs tilsagn om at ville udföre de 22 bibelske male... Brev
1866-02-22 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-02-28 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-03-12 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-03-19 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-03-24 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev
1866-04-21 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen takker Carl for et brev og glæder sig over, at han i ham nu også har fået ikke blot en søn, men også e... Brev
1866-04-25 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev
1866-05-17 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender faderlige formaninger om, hvorledes Carl bør optræde og opføre sig. Brev
1866-05-28 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender meget faderligt brev til Carl med understregning af vigtigheden af, at Carl lærer såvel fysik o... Brev
1866-06-27 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev
1866 august J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Delvist bevaret brev om Carlsbergs hovedbygning og rideture med Emmy Moltke. Brev
1866-09-02 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om sit fødselsdagsselskab på Carlsberg. Brev
1866-09-11 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen gentager, at det er vigtigt at Carl lærer fysik og kemi, men samtidig skal Carl også lære at være et s... Brev
1866-09-19 J. C. Jacobsen Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion Officielt dokument
1866-09-24 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om bryggeriteknik og Carls opvækst og opdragelse. Han er hård i sin bedømmelse af Carl, og opf... Brev