J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 31

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1866 eller senere, udateret J. C. Jacobsen  J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede... Note J. C. Jacobsens arkiv
1866-01-08 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-01-21 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-02-05 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-02-11 J. C. Jacobsen Jacob Brønnum Scavenius Estrup Om Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke og Carl Blochs tilsagn om at ville udföre de 22 bibelske male... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-02-22 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-02-28 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-03-12 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-03-19 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-03-24 Nanna Rygaard Jens Brask Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-04-21 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen takker Carl for et brev og glæder sig over, at han i ham nu også har fået ikke blot en søn, men også e... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-04-25 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-05-17 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender faderlige formaninger om, hvorledes Carl bør optræde og opføre sig. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-05-28 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender meget faderligt brev til Carl med understregning af vigtigheden af, at Carl lærer såvel fysik o... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-06-27 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866 august J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Delvist bevaret brev om Carlsbergs hovedbygning og rideture med Emmy Moltke. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-09-02 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om sit fødselsdagsselskab på Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-09-11 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen gentager, at det er vigtigt at Carl lærer fysik og kemi, men samtidig skal Carl også lære at være et s... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-09-19 J. C. Jacobsen Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion Officielt dokument J. C. Jacobsens arkiv
1866-09-24 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen skriver om bryggeriteknik og Carls opvækst og opdragelse. Han er hård i sin bedømmelse af Carl, og opf... Brev J. C. Jacobsens arkiv