J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 154

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1886-xx-xx Saturnio Innocenti Carl Jacobsen Innocenti minder Carl Jacobsen om, at han har lovet at sende nogle fotografier af Casali sarkofagen. Brev
1886 Fotografi af J. C. Jacobsen 1886 . Brev
1886-xx-xx J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Brevet er uden adressat og ikke dateret, men det må være til F. Meldahl og kan dateres udfra omtalen af arbejdet med ... Brev
1886 J. C. Jacobsen Johanne Kühle Udateret visitkort til fru Kühle Brev
1886-xx-xx J. C. Jacobsen Notater vedrørende udgifter til rustninger købt hos J. Wild. Afventer transskription. Brev
1886 J. C. Jacobsen malet af August Jerndorff 1886 Brev
1886-xx-xx Bestyrelsen for Frederiksborg Museet Udkast til brev til bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Brevet handler bl.a om histo... Brev
1886-01-02 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet."Bidragene til Frederi... Brev
1886-01-04 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig Om J. C .Jacobsens og J. N. Madvigs divergerende opfattelse af kongemagten og Madvigs autoritet i befolkningen. Brev
1886-01-10 Carl Jacobsen Axel Prior Carl Jacobsen fortæller kort om sønnen Erlands fødsel Brevkort
1886-01-20 Carl Jacobsen Julius Løytved CJ fortæller, at han har fået sønnen Erland, og at fødslen gik godt. Han vil gerne have flere palmyrenske skulpturer,... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-01-25 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved sender CJ fotografier af de palmyrenske buster, han har købt i løbet af det sidste år. I alt drejer det sig o... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-01-28 Carl Jacobsen Bestyrelsen for Legatet "Albertina" Carl Jacobsen skriver til de to andre bestyrelsesmedlemmer om priser på bl.a kopier af Apollo Belvedere og Michelange... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-01 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved ønsker CJ og Ottilia tillyke med sønnen Erlands fødsel. Løytved er glad for, at CJ vil købe hans palmyrenske ... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-05 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen foreslår at bytte nogle af Glyptotekets skulpturer med nogle af Kunstakademiets. Bl.a. Rauchs Victoria ... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-07 Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-15 Carl Jacobsen Julius Løytved CJ vil gerne købe en samling oldsager, selvom han egentlig ikke har råd. Han beder Løytved sørge for at genstandene b... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-18 Carl Jacobsen Julius Løytved CJ er nu også interesseret i at købe aramæiske indskrifter. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-22 Carl Jacobsen Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen fortæller om sit forsøg på at redde Jerichaus 'Evas Skabelse' fra branden på Christiansborg. Statuen gi... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1886-02-25 Jean Gautherin Carl Jacobsen Gautherin har bedt billedhuggeren Peters om at repræsentere CJ på Vente Sichel på Hotel Drout for at købe dyrefigurer... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv