J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 186

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1887 efter 21. marts Ottilia Jacobsen Agnes Bertelsen Om besøget i Epidauros osv.  Brev
1887 april J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsens sidste brev til Meldahl fra dødslejet på Hotel Quirinale i Rom. J. C. Jacobsen beskriver meget detalj... Brev
1887 J. C. Jacobsens kiste i Pompeji på Carlsberg. Brev
1887 januar Carl Jacobsen Hans & Jørgen Larsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-02 Julius Lange Carl Jacobsen Lange agiterer voldsomt for, at Martin Nyrop og A.P. Weis kommer med på den forestående ekspedition til Grækenland. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-03 Carl Jacobsen Bestyrelsen for Legatet "Albertina" Carl Jacobsen giver anvisninger på, hvordan man skal forholde sig ved indhentning af tilbud til sokler. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-03 Carl Jacobsen Stenhugger Nielsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-05 Christofer Andreas Myhlenphort Carl Jacobsen afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-09 Julius Lange Carl Jacobsen Lange meddeler Carl Jacobsen, at han af private (huslige) årsager ikke kan deltage i Grækenlands-ekspeditionen. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-09 Carl Jacobsen Julius Løytved Carl Jacobsen udtrykker sin glæde over den mumie, Løytved har har sendt. Carl Jacobsen informerer om, at han nok ikke... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-12 Carl Jacobsen Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen har modtaget en afstøbning af Jerichaus 'Evas Skabelse' fra London som gave. Han foreslår, at der til g... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-15 Carl Jacobsen Paul Dubois Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-24 Carl Jacobsen Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen har brug for udenrigsministeriets hjælp til at skaffe en kopi af Dubois rytterstatue af Connetablen Ann... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-27 Julius Løytved Carl Jacobsen Løytved beklager, at CJ ikke er tilfreds med tingene fra Cypern. De blev købt ubeset. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-27 Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen Meldahl sender CJ nogle bogtitler og fortæller at overførster Müller har lært sig at fotografere. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-28 Carl Jacobsen Hans Nicolai Hansen Carl Jacobsen orienterer H.N. Hansen om et møde med F. Meldahl, hvor de besluttede at anskaffe sokler til den Hvilend... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-29 Jean Gautherin Carl Jacobsen Busten af mademoiselle Yves-Guyot er afsendt, og Gautherin beder bl.a. CJ om at være tålmodig mht statuen af kejserin... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1887-01-29 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen fortæller Meldahl, at han har tilbudt ministeren (Scavenius) at betale for pumpeværk til Neptunfontæne... Brev
1887-01-29 J. C. Jacobsen Indenrigsministeriet Afventer transskription Brev
1887-01-30 Sophus Müller Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv