J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 99

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1880'erne, udateret. Carl Jacobsen Helge Jacobsen Helge er på sommerferie med sine søskende. CJ håber, at de morer sig trods det dårlige vejr. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-xx-xx J. C. Jacobsen Gyldne Forretningsprincipper Brev
efter 1880 udateret J. C. Jacobsen Udgifter til kunstnere beskæftiget på Frederiksborg Slot. Afventer transskription Note
Udateret #1 Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen Meldahl videresender en del af et brev fra Rosenørn-Lehn vedrørende restaureringen af en skulptur af H.W. Bissen Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
Udateret. Ca 1880 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens noter vedrørende beskatning. Afventer transskription Note
1880 efter J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Noter fra en rejse til Holland bl.a. om klokkespil. Note
1880-1890 Fotografi af Laura Jacobsen fra 1880'erne Brev
1880'erne J. C. Jacobsen Noter om udgifter til Frederiksborg Slot. Bl.a. nævnes Heinrich Hansen. Afventer transskription Note
1880-1879 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Grundplan over Frederiksborg Slot med J. C. Jacobsens påtegninger. Brev
1880 ca. J. C. Jacobsen Notater vedrørende indretning af museet på Frederiksborg Slot. Afventer transskription. Note
1880 januar Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-08 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar". Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-11 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet A... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-12 Carl Jacobsen Ferdinand Meldahl CJ foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Albertinalegatets første erhvervelse. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-15 Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-15 Carl Jacobsen Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen fortæller Rosenørn Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-20 Carl Jacobsen Bestyrelsen for Legatet "Albertina" Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri o... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-21 Carl Jacobsen Den kongelige Skulptursamling Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-22 Paul Dubois Carl Jacobsen Dubois skriver til Carl Jacobsen om afsendelse af nogle gipsafstøbninger. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1880-01-23 Carl Jacobsen Ferdinand Barbedienne Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte anti... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv