J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 47

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1880'erne J. C. Jacobsen Noter om udgifter til Frederiksborg Slot. Bl.a. nævnes Heinrich Hansen. Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
Udateret. Ca 1880 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens noter vedrørende beskatning. Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1880-xx-xx J. C. Jacobsen Gyldne Forretningsprincipper Brev J. C. Jacobsens arkiv
efter 1880 udateret J. C. Jacobsen Udgifter til kunstnere beskæftiget på Frederiksborg Slot. Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1880 efter J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Noter fra en rejse til Holland bl.a. om klokkespil. Note J. C. Jacobsens arkiv
1880-1890 Fotografi af Laura Jacobsen fra 1880'erne Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880 ca. J. C. Jacobsen Notater vedrørende indretning af museet på Frederiksborg Slot. Afventer transskription. Note J. C. Jacobsens arkiv
1880-1879 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Grundplan over Frederiksborg Slot med J. C. Jacobsens påtegninger. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-01-08 Laura Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann Laura Jacobsen sender nytårshilsen til Elisabeth Jerichau, der er kommet til Rom igen.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-01-28 Rudolf Hesberg Carl Jacobsen Musikhandler Emil Erslev var medgrundlægger af Studentersangforeningen Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-03-31 Laura Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann Laura Jacobsen takker for nogle violer, som EJB har sendt hende fra Rom. På foranledning af EJB udtaler hun sig om He... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-04-19 J. C. Jacobsen Edvard Holm J. C. Jacobsen sender endnu et revideret udkast til testamentet til Edvard Holm.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-05-07 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen har ikke midler til at efterkomme et ønske fra Elisabeth Jerichau Baumann. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-05-11 J. C. Jacobsen Johannes Steenstrup Vedrørende J. C. Jacobsens artikel "Betragtninger over opvarmning og ventilation af private Boliger. Efterfulgt af pl... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-05-20 J. C. Jacobsen Agnes Bertelsen Brevet er ikke dateret, men kan ved hjælp af andre kilder dateres til 1880-05-20. J. C. Jacobsen fortæller om turen o... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-10 Brauindustrie Verein für das Königreich Böhmen Æresmedlem af "Brauindustrie Verein für das Königreich Böhmen". Afventer transskription Æresbevisning J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-15 J. J. A. Worsaae Carl Jacobsen Worsaae har forgæves forsøgt at træffe departementschef Stephensen i Justitsministeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-18 J. C. Jacobsen Laura Jacobsen J.C Jacobsen har netop i Paris modtaget et telegram fra Carl med meddelelse om, at Lauras søster, Nicoline Faye, er død. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-23 Louis Pasteur J. C. Jacobsen Louis Pasteur inviterer J. C. Jacobsen til at besøge sit laboratorium i Paris og til at spise middag med familien. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1880-06-24 S. Jønsson Carl Jacobsen S. Jønsson tilbyder sin hjælp til udvikling af 'differenudvekslingsystemet' og andre tekniske installationer i brygge... Brev J. C. Jacobsens arkiv