J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 77

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1884 J. C. Jacobsen Løsrevet blad fra en notesbog. Overskrift: Dr. John Böttiger. Adrien de Fries paa Frederiksborg. Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1884 og 1886 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens notesbog med optegnelser fra rejser til Tyskland og Sverige. Notesbog J. C. Jacobsens arkiv
1884 efter 13. september J. C. Jacobsen Henry Acland Udkast til 3 breve til Henry Acland vedrørende statuen af H. C. Ørsted. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884 oktober J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup En udateret middagsinvitation til Japetus Steenstrup. Brevet er formodentlig fra 1884 da 10.oktober dette år var en s... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-xx-xx J. C. Jacobsen Firenze Stabilimenti Pellas Udkast til brev om forsendelsen af kopierne af Henri 4's og Franco 1's hjelme og skjolde som J. C. Jacobsen har købt ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-xx-xx J. C. Jacobsen Komunalbestyrelsen i København J. C. Jacobsen svarer bekræftende på en middagsinvitation fra Komunalbestyrelsen i København. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-01-18 Ordenskacelliet J. C. Jacobsen Udnævnelse til Kommandør af 1. Grad af Dannebrogsordenen Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-01-25 Louis Pasteur J. C. Jacobsen Louis Pasteur sender J. C. Jacobsen et eksemplar af René Vallery-Radots bog M. Pasteur: Histoire d'un savant par un i... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-02-10 J. C. Jacobsen Om tidsskriftet "The Brewers Journal". Scanning afventes Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-03-16 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann Om arbejdsforhold på bryggeriet, lønninger o.s.v. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884 april og maj Ottilia Jacobsen Dagbog fra rejsen til Italien sammen med C. J. april-juni 1884. Kun delvis transskriberet Dagbog J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-07 J. C. Jacobsen G. Sedelmayr Fotokopi af et omfattende brev til Gabriel Sedelmayr om J. C. Jacobsens erfaringer med gær. Det originale brev er for... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen udtrykker sin taknemmelighed overfor Meldahl og sender ham 10.000 kr. Beløbet er overstreget men kan a... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Udkast til brev om tillæg til Meldahls honorar. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-19 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Frederiksborg Museet J. C. Jacobsen ønsker en nøje plan for de historiske emner, der skal behandles i malerierne til Frederiksborg Slot. K... Brevudkast J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-19 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Følgebrev til det lange brev sendt til Frederiksborgmuseets bestyrelse samme dag. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-19 Ottilia Jacobsen Agnes Bertelsen Ottilia skriver et 11 sider langt og meget indholdsrigt brev fra Napoli. Hun og Carl har bl.a været i Pompeji og på C... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-19 J. C. Jacobsen Louis Pasteur J. C. Jacobsen inviterer L. Pasteur og frue til at bo hos sig på Carlsberg i forbindelse med den forestående kongres.... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-20 J. C. Jacobsen Franz Fasbender J. C. Jacobsen er stolt af, at Emil Chr. Hansen har formået at dyrke en ren Saccharomyces cerevisiae. Han sender nu d... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-05-31 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen J. C. Jacobsen returnerer kladden til en af Emil Chr. Hansens artikler med bemærkninger. Brev J. C. Jacobsens arkiv