J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881 J. C. Jacobsen 'Momenter til kritik af Grønlunds Afhandling'. J. C. Jacobsens noter til hans kritik af Grønlunds artikel om byg. Ikk... Note J. C. Jacobsens arkiv
1881-01-04 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-01-15 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-01-30 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-01-31 J. C. Jacobsen Christen Thomsen Barfoed Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-02-11 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-02-26 J. C. Jacobsen Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881. Note J. C. Jacobsens arkiv
1881-03-07 J. C. Jacobsen Carl Vilhelm Lange J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer, han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratori... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-03-11 J. C. Jacobsen G. Sedelmayr J. C. Jacobsen lykønsker Gabriel Sedlmayr på 70års dagen og takker for alt, hvad han har gjort for bryggerifaget i Eu... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-03-19 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen returnerer et eksemplar af Grønlunds disputats (som han har ødelagt) til Japetus Steenstrup og beder h... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-03-23 hr. Boelke J. C. Jacobsen Anmodning på Latin om et kontantlån. Afventer transskription. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-03-28 Carl Jacobsen fru Axel Prior CJ sender et Dagmarkors til fru Priors datter, som han er gudfader for. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-08 Emil Christian Hansen Louis Pasteur Følgebrev til en videnskabelig artikel, som Emil Chr. Hansen har sendt til Louis Pasteur.Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-13 J. C. Jacobsen Ottilia Jacobsen J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Nogle spørgsmål om byg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om undersøgelser af Melbyg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-04-27 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen foreslår Worsaae en udflugt til Kronborg og Fredensborg for at se, hvad der kan lånes til Frederiksbor... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-05-10 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om sanering og udvidelse af gadeforløb i København  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-05-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om et for dyrt billede af Sonne. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-05-18 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel. Brev J. C. Jacobsens arkiv