J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881 J. C. Jacobsen 'Momenter til kritik af Grønlunds Afhandling'. J. C. Jacobsens noter til hans kritik af Grønlunds artikel om byg. Ikk... Note
1881-01-04 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en... Brev
1881-01-15 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ... Brev
1881-01-30 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen ... Brev
1881-01-31 J. C. Jacobsen Christen Thomsen Barfoed Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur. Brev
1881-02-11 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde. Brev
1881-02-26 J. C. Jacobsen Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881. Note
1881-03-07 J. C. Jacobsen Carl Vilhelm Lange J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer, han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratori... Brev
1881-03-11 J. C. Jacobsen G. Sedelmayr J. C. Jacobsen lykønsker Gabriel Sedlmayr på 70års dagen og takker for alt, hvad han har gjort for bryggerifaget i Eu... Brev
1881-03-19 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen returnerer et eksemplar af Grønlunds disputats (som han har ødelagt) til Japetus Steenstrup og beder h... Brev
1881-03-23 hr. Boelke J. C. Jacobsen Anmodning på Latin om et kontantlån. Afventer transskription. Brev
1881-03-28 Carl Jacobsen fru Axel Prior CJ sender et Dagmarkors til fru Priors datter, som han er gudfader for. Afventer transskription Brev
1881-04-08 Emil Christian Hansen Louis Pasteur Følgebrev til en videnskabelig artikel, som Emil Chr. Hansen har sendt til Louis Pasteur.Afventer transskription Brev
1881-04-13 J. C. Jacobsen Ottilia Jacobsen J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet. Brev
1881-04-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om undersøgelser af Melbyg. Brev
1881-04-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Nogle spørgsmål om byg. Brev
1881-04-27 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen foreslår Worsaae en udflugt til Kronborg og Fredensborg for at se, hvad der kan lånes til Frederiksbor... Brev
1881-05-10 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om sanering og udvidelse af gadeforløb i København  Brev
1881-05-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om et for dyrt billede af Sonne. Brev
1881-05-18 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel. Brev