J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 6

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1894 og senere Carlsbergfondet Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet og Fredriksborg Slot med diverse tillæg. J. C. Jacobsens ... Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1894 Laura Jacobsen Note om Brolæggerstræde Note J. C. Jacobsens arkiv
1894-01-05 Laura Jacobsen Carl Jacobsen Om boet efter J. C. Jacobsen. Afventer transskription Brev J. C. Jacobsens arkiv
1894-03-28 Carl Jacobsen Otto Bache Bestilling af maleri af Christian IX til hest. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1894-03-29 Emil Christian Hansen C. Nyrop En kort omtale af det første Laboratorium på Carlsberg og forholdet mellem J. C. Jacobsen og Emil Christian Hansen. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1894-06-03 Laura Jacobsen Helge Jacobsen Ottilia er syg og på kurophold i Wiesbaden sammen med Laura. Laura glædes over at Ottilia er i bedring, og hun beder ... Brev J. C. Jacobsens arkiv