J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1894, afventer nærmere datering Ottilia Jacobsen Helge Jacobsen Helge har åbenbart gjort noget galt, men han får ros for at have angret for Gud. Brevkort Carl Jacobsens Brevarkiv
1894 og senere Carlsbergfondet Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet og Fredriksborg Slot med diverse tillæg. J. C. Jacobsens ... Fundats
1894 april Carl Jacobsen Selvbiografiske oplysninger brugt i Camillus Nyrops, "Ny Carlsberg Et Jubilæumsskrift". Manuskript Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-07-xx Carl Jacobsen Ottilia Jacobsen CJ ønsker Ottilia god hjemrejse fra kuropholdet i Baden Baden Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-01-08 Paul Dubois Carl Jacobsen Afventer resumé + oversættelse Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-01-26 Carl Jacobsen Paul Dubois Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-2 Peder Severin Krøyer Carl Jacobsen Brevet er udateret, men er et svar på CJ's brev fra 1894-02-24 om reproduktion af Komitébilledet i det svenske Ny ill... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-02-02 Carl Jacobsen Peder Severin Krøyer På vegne af CJ skriver H.C. Petersen, at en kasse til et maleri står klar på Carlsberg. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-02-15 Carl Jacobsen Paul Arndt Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-02-22 Carl Jacobsen Camillus Nyrop CJ sender nogle forslag til ændringer i Nyrops jubilæumsskrift Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-02-24 Carl Jacobsen Peder Severin Krøyer Om reproduktion af Komitébilledet i Ny illustrerad Tidning. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-02-27 Carl Jacobsen Stefan Sinding Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-03-28 Carl Jacobsen Paul Arndt Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-03-28 Carl Jacobsen Otto Bache Bestilling af maleri af Christian IX til hest. Brev
1894-03-29 Emil Christian Hansen C. Nyrop En kort omtale af det første Laboratorium på Carlsberg og forholdet mellem J. C. Jacobsen og Emil Christian Hansen. Brev
1894-03-30 Carl Jacobsen Camillus Nyrop CJ sender biografiske oplysninger til brug for Nyrops jubilæumsbog om Ny Carlsberg Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-04-07 Carl Jacobsen Camillus Nyrop Carl Jacobsen skriver om udgifterne til klokkespillet på Frederiksborg og Laura Jacobsens store fortjeneste. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-04-10 Carl Jacobsen Paul Arndt Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-04-23 Carl Jacobsen Paul Arndt Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1894-04-24 Carl Jacobsen Camillus Nyrop CJ sender vigtige selvbiografiske oplysninger til Nyrop. Af brevet fremgår det, at det er helt tilfældigt at Carl Jac... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv