J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 14

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1860'erne, udateret J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog. Note J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Steinbruch og Liesing Note J. C. Jacobsens arkiv
1860, 1867, 1878 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". ... Manuskript J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Liesing, fortsat, og Brunn Note J. C. Jacobsens arkiv
1860 Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1860 Foto J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens beregninger vedrørende et nyt malthus og -magasin på Carlsberg. Note J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne , udateret J. C. Jacobsens skitse og noter til konstruktionen af en bryggerkeddel. Tegning J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Strasbourg. Note J. C. Jacobsens arkiv
Efter 1860 J. C. Jacobsen Udkast til et katalog over samlingen på Frederiksborg Slot.Afventer transskription. Note J. C. Jacobsens arkiv
Udateret efter 1860 J. C. Jacobsen Noter vedrørende Frederiksborg Slot. "Absaloni Liigsteen" Note J. C. Jacobsens arkiv
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Klein Schwechat, Steinbruch og Spatenbraü, Wien Note J. C. Jacobsens arkiv
1860 ca. J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens håndskrevne lister over de forskellige træsorter i haven med hans egne skitser til beplantningen.  Notesbog J. C. Jacobsens arkiv
1860-01-19 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot J. C. Jacobsen mener absolut, at Chr. IVs bedestol på Frederiksborg Slot bør restaureres, og han giver 500 rigsdaler ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1860-01-30 J. C. Jacobsen Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot J. C. Jacobsen udsætter endnu en pris for bedste forslag til rekonstruktionen af Chr. IVs bedekammer i Frederiksborg ... Brev J. C. Jacobsens arkiv