J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 92

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1883 J. C. Jacobsen Udkast til en artikel om brandforsikring. Kun de første 3 sider er transskriberet. Avisartikel
1883 Carl Jacobsen Paul Dubois Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-xx-xx J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae J. C. Jacobsen melder afbud til et møde på grund af voldsom hoste. Brev
1883-01-05 Carl Jacobsen Emil Christian Hansen Carl Jacobsen beder Emil Chr. Hansen komme til et møde vedr. arbejdsforhold Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-01-13 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion Om indlånsrente. Brev
1883-01-30 J. C. Jacobsen Marcus Rubin Om forbruget af baiersk øl i København.  Brev
1883-01-31 Laurits Tuxen Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-01-31 Carl Jacobsen Bestyrelsen for Legatet "Albertina" Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indsk... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-01 Carl Jacobsen Ferdinand Barbedienne Carl Jacobsen sender på vegne af Albertina betalingen på 4550 fr for en kopi (Ildefonso gruppen ?). Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-08 Paul Dubois Carl Jacobsen Afventer resumé + oversættelse Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-11 J. C. Jacobsen Marcus Rubin J. C. Jacobsen skriver mere om forbruget af baiersk øl i København og slutter brevet af med at sige, at der, i tilfæl... Brev
1883-02-19 Carl Jacobsen Paul Dubois Carl er glad for at høre at statuerne i marmor er blevet smukke. Men han synes det er en skam, hvis statuerne ikke bl... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-20 Jean Gautherin Carl Jacobsen Gautherin beklager, at tidsfristen på afleveringen af Le Paradis Perdu bliver overskredet med 8 dage, og han håber, a... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-22 Philip Wulff Heyman Heymann beskriver forholdet mellem J. C. og Carl Jacobsen som noget af det sørgeligste, man kan tænke sig. Heyman bes... Brev
1883-02-25 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen vil gerne have arrangeret et møde på Frederiksborg hurtigst muligt for på stedet at tage beslutninger ... Brev
1883-02-27 Carl Jacobsen Paul Dubois Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-02-27 Paul Dubois Carl Jacobsen Afventer resumé + oversættelse Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-03-02 Carl Jacobsen Paul Dubois Carl skriver vedrørende busten af Paul Baundry, som han håber Dubois vil støbe i gips. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-03-02 Carl Jacobsen Paul Dubois Brev#2. Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1883-03-03 J. C. Jacobsen Philip Wulff Heymann J. C. Jacobsen er utilfreds med at Heyman har offentliggjort nogle tanker om prisfastsættelsen på øl. Det var tænkt s... Brev