J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 89

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1882 Heinrich Hirschsprung Carl Jacobsen Om prisen på et maleri af P.S. Krøyer. Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882 Emil Chr. Hansen Emil Christian Hansen 'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer Note
1882 Carl Jacobsen Julius Lange Carl Jacobsen sender 3000 kr til Julius Lange som støtte til hans bogværk om fremstillinger af mennesket. Brev
1882 efter juni Emil Bloch Otto Rosenørn-Lehn Bloch opridser historien om erhvervelsen af de afstøbninger af fransk skulptur, som skulle købes for Carl Jacobsens d... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen Notesbog med bryggerinotater. Afventer transskribering Notesbog
1882-xx-xx J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg Takkebrev for bryllupsinvitation. Brev
1882 udateret Vilhelm Dahlerup Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-01 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Nytårsønsker. Brev
1882-01-02 Paul Dubois Carl Jacobsen Afventer resumé Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-03 Laurits Tuxen Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-05 Otto Rosenørn-Lehn Carl Jacobsen Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer op... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-06 J. C. Jacobsen Frederik Graae Følgebrev til redaktør Graae vedrørende en artikel om brandvæsenet. J. C. Jacobsen frabeder sig brugen af titlerne 'D... Brev
1882-01-11 Carl Jacobsen Paul Dubois Carl vil meget gerne være behjælpelig og vil med glæde sende Dubois ”studie” til udstillingen i Wien. Carl skriver a... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-15 Paul Dubois Carl Jacobsen Afventer resumé + oversættelse Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-01-21 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om ansættelse af Hr. Thomsen til udførelse af tegninger etc. over Carlsberg til J. C. Jacobsens planlagte billedværk. Brev
1882-01-27 Laurits Tuxen Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-02-13 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om at ansætte svenske malere til at male i 'den Store Stil' til Frederiksborg Slot. Om udsmykning af fru Heibergs hus... Brev
1882-02-14 Vilhelm Dahlerup Carl Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1882-02-20 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens testamente af 20. februar 1882 med diverse tillæg. "Publiceret i Aktstykker vedrørende Carlsbergfonde... Testamente
1882-03-01 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Forskelligt vedrørende Frederiksborg Brev