J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 115

1884 og 1886

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens notesbog med optegnelser fra rejser til Tyskland og Sverige.

1884-xx-xx

J. C. Jacobsen

Firenze Stabilimenti Pellas

Udkast til brev om forsendelsen af kopierne af Henri 4's og Franco 1's hjelme og skjolde som J. C. Jacobsen har købt ...

1884-xx-xx

J. C. Jacobsen

Komunalbestyrelsen i København

J. C. Jacobsen svarer bekræftende på en middagsinvitation fra Komunalbestyrelsen i København.

1884

J. C. Jacobsen

Løsrevet blad fra en notesbog. Overskrift: Dr. John Böttiger. Adrien de Fries paa Frederiksborg. Afventer transskription

1884

Carl Jacobsen

Karl Baedeker

CJ skriver til det kendte tyske rejsebogforlag Karl Baedeker om Carlsberg Bryggerierne og Glyptoteket og giver anvisn...

1884 april og maj

Carl Jacobsen

Dagbog nr. 2 fra rejsen til Italien i april og maj 1884 sammen med Ottilia. Afventer transskription

1884 april og maj

Carl Jacobsen

Dagbog fra rejsen til Italien i april og maj 1884 sammen med Ottilia. Afventer transskription

1884 efter 13. september

J. C. Jacobsen

Henry Acland

Udkast til 3 breve til Henry Acland vedrørende statuen af H. C. Ørsted. Afventer transskription

1884 oktober

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

En udateret middagsinvitation til Japetus Steenstrup. Brevet er formodentlig fra 1884 da 10.oktober dette år var en s...

1884-01-08

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin takker for modtagelsen af 2 statuetter af Thorvaldsen.

1884-01-09

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1884-01-18

Ordenskacelliet

J. C. Jacobsen

Udnævnelse til Kommandør af 1. Grad af Dannebrogsordenen

1884-01-25

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur sender J. C. Jacobsen et eksemplar af René Vallery-Radots bog M. Pasteur: Histoire d'un savant par un i...

1884-01-26

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin arbejder på nogle dekorative arbejder, der skal sendes til Madrid. Han vil gerne vise CJ nogle fotografier ...

1884-02-10

J. C. Jacobsen

Om tidsskriftet "The Brewers Journal". Scanning afventes

1884-02-26

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved fortæller om sine rejser rundt i Mellemøsten

1884-03-16

J. C. Jacobsen

Philip Wulff Heymann

Om arbejdsforhold på bryggeriet, lønninger o.s.v.

1884-04-04

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1884-04-06

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1884-04-07

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription