J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 54

1894, afventer nærmere datering

Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge har åbenbart gjort noget galt, men han får ros for at have angret for Gud.

1894 og senere

Carlsbergfondet

Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet og Fredriksborg Slot med diverse tillæg. J. C. Jacobsens ...

1894 april

Carl Jacobsen

Selvbiografiske oplysninger brugt i Camillus Nyrops, "Ny Carlsberg Et Jubilæumsskrift". Afventer transskription

1894-07-xx

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

CJ ønsker Ottilia god hjemrejse fra kuropholdet i Baden Baden

1894-01-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1894-01-26

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1894-2

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Brevet er udateret, men er et svar på CJ's brev fra 1894-02-24 om reproduktion af Komitébilledet i det svenske Ny ill...

1894-02-02

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

På vegne af CJ skriver H.C. Petersen, at en kasse til et maleri står klar på Carlsberg.

1894-02-22

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

CJ sender nogle forslag til ændringer i Nyrops jubilæumsskrift

1894-02-24

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om reproduktion af Komitébilledet i Ny illustrerad Tidning.

1894-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1894-03-28

Carl Jacobsen

Otto Bache

Bestilling af maleri af Christian IX til hest.

1894-03-29

Emil Christian Hansen

C. Nyrop

En kort omtale af det første Laboratorium på Carlsberg og forholdet mellem J. C. Jacobsen og Emil Christian Hansen.

1894-03-30

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

CJ sender biografiske oplysninger til brug for Nyrops jubilæumsbog om Ny Carlsberg

1894-04-07

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1894-04-24

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

CJ sender vigtige selvbiografiske oplysninger til Nyrop. Af brevet fremgår det, at det er helt tilfældigt at Carl Jac...

1894-05-09

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ottilia må ikke stå ud af sengen den første uge, men CJ har tiltro til, at det varme sommervejr vil gavne hende.

1894-05-12

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

CJ ønsker, at Otillia snart må blive rask. Han beskriver Bruxelles og kommer med faderlige formaninger til drengene o...

1894-05-13

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

En kort pinsehilsen fra Strasbourg.

1894-05-20

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Om Ottilias tilstand. Ottilia er i bedring, men er stadig meget svag.