J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 117

1888

J. C. Jacobsen

Diplom til J. C. Jacobsen, Gl. Carlsberg fra Den Nordiske Industri, Landbrugs- og Kunstudstilling, København 1888.

1888-1889

Laura Jacobsen

Carl Jacobsen

Laura Jacobsen er glad for, at Carl har besøgt Japetus Steenstrup.

1888-xx-xx

Carl Jacobsen

Rasmus Pedersen

En boggave til Rasmus Pedersen frea Carl Jacobsenh. Bogen det handler om er: Beiträge zur Kenntniss der Gerste, von L...

1888

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer informerer CJ om, at han nu har haft 'første seance' med med deltagerne i Komiteen for den Franske Udstilling.

1888

Fotografi af Carl Jacobsen med sin familie. Fra venstre Ottilia, Theodora, Vagn, Carl Helge og Alf.

1888, udateret

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

1888, 20- 31 januar

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter om datteren Beatrices sygdom og død. Aftenselskabet, som ses gengivet på Krøyers maleri, blev af...

1888-01-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker igen for statuen af Alexandra. Han spørger om den kan være klar til verdensudstillingen.

1888-01-02

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ mangler kun kejserindestatuerne for at kunne tilbyde Københavns Kommune Glyptoteket. Han beder Gautherin om at sen...

1888-01-10

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1888-01-16

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1888-01-24

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-01-26

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ skriver bl.a. om datteren Beatrice, der ligger dødsyg af hjernebetændelse. CJ ønsker sig nogle faa gode ægyptiske ...

1888- før 24. februar

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver bl.a om de planlagte besøg hos Thiébaut og Barbedienne, der omtales i brevet af 24/2 1888.

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler CJ, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitser af 11 s...

1888-02-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-02-03

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Dårligt helbred har forsinket Chapus arbejde. Både Gautherin og Chapu vil gerne have deres kejserindestatuer med på v...

1888-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ beder Chapu om at medvirke på Krøyers billede "Et aftenselskab i Glypototeket", og takker ham for hans velvilje i ...

1888-02-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ inviterer Gautherin til at optræde på Krøyers billede "Et Aftenselskab i Glyptoteket", og takker ham for hans medv...

1888-02-07

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin er villig til at lade sig afbilde på Krøyers billede. Han arbejder uophørligt på statuen af kejserinden.