J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 68

1878

J. C. Jacobsen

Medalje fra 'Exposition et Congrès d'Hygiène et de Sauvetage à Bruxelles

1878

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876. 

1870'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens første udkast til indretning af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Afventer transsk...

1878-xx-xx

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur

Udkast til to breve til Paul Dubois og Louis Pasteur vedrørende marmorbusten af L. Pasteur til Carlsberg Laboratorium. 

1878-01-01

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot.

1878-01-07

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen

Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter, fordi fru Heiberg er syg.

1878-01-09

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

J. L. Heiberg er syg og sengeliggende. J. C. Jacobsen ønsker hende godt nytår og god bedring.

1878-01-17

J. C. Jacobsen

Julius Lange

J. C. Jacobsen skriver et omfattende brev til Julius Lange om sine ideer med Frederiksborg Slot og oprettelsen et Nat...

1878-02-21

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald.

1878-03-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau.

1878-03-23

Hans Peter Barfod

J. C. Jacobsen

H. P. Barfod beder J. C. Jacobsen om støtte til restaurering af Aalborg Kloster.

1878-03-30

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

J. C. Jacobsen

Videnskabernes Selskabs påskønnelse af J. C. Jacobsens tilbud om at give 200.000 til standsættelse af Kongefløjen på ...

1878-04-05

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger.

1878-04-05

Christian IX

Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker ved...

1878-04-05

Kong Christian IX's reskript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afskrevet af J. C. Jacobsen

1878-04-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot.

1878-04-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl beder CJ om at returnere et brev inden sin afrejse lørdag.

1878-04-19

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer.

1878-04-20

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot.

1878-04-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen skal til Dijon, hvor han har aftalt at mødes med Fristrup.