J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 92

1883

J. C. Jacobsen

Udkast til en artikel om brandforsikring. Kun de første 3 sider er transskriberet.

1883

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-xx-xx

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen melder afbud til et møde på grund af voldsom hoste.

1883-01-05

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

Carl Jacobsen beder Emil Chr. Hansen komme til et møde vedr. arbejdsforhold

1883-01-13

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

Om indlånsrente.

1883-01-30

J. C. Jacobsen

Marcus Rubin

Om forbruget af baiersk øl i København. 

1883-01-31

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen inviterer Carl Jacobsen til at komme forbi og se et dameportræt i Atelieret på Vodrofsvej.

1883-01-31

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indskri…

1883-02-01

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen sender på vegne af Albertina betalingen på 4550 fr for en kopi (Ildefonso gruppen ?).

1883-02-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-02-11

J. C. Jacobsen

Marcus Rubin

J. C. Jacobsen skriver mere om forbruget af baiersk øl i København og slutter brevet af med at sige, at der, i tilfælde…

1883-02-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl er glad for at høre at statuerne i marmor er blevet smukke. Men han synes det er en skam, hvis statuerne ikke bliv…

1883-02-20

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at tidsfristen på afleveringen af Le Paradis Perdu bliver overskredet med 8 dage, og han håber, at …

1883-02-22

Philip Wulff Heyman

Heymann beskriver forholdet mellem J. C. og Carl Jacobsen som noget af det sørgeligste, man kan tænke sig. Heyman beskr…

1883-02-25

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen vil gerne have arrangeret et møde på Frederiksborg hurtigst muligt for på stedet at tage beslutninger om…

1883-02-27

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-02-27

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl skriver vedrørende busten af Paul Baundry, som han håber Dubois vil støbe i gips.

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Brev#2. Afventer transskription

1883-03-03

J. C. Jacobsen

Philip Wulff Heymann

J. C. Jacobsen er utilfreds med at Heyman har offentliggjort nogle tanker om prisfastsættelsen på øl. Det var tænkt som…