J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 85

1883

J. C. Jacobsen

Udkast til en artikel om brandforsikring. Kun de første 3 sider er transskriberet.

1883

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-xx-xx

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen melder afbud til et møde på grund af voldsom hoste.

1883-01-13

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

Om indlånsrente.

1883-01-30

J. C. Jacobsen

Marcus Rubin

Om forbruget af baiersk øl i København. 

1883-01-31

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-01-31

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indsk...

1883-02-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-02-11

J. C. Jacobsen

Marcus Rubin

J. C. Jacobsen skriver mere om forbruget af baiersk øl i København og slutter brevet af med at sige, at der, i tilfæl...

1883-02-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-02-20

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at tidsfristen på afleveringen af Le Paradis Perdu bliver overskredet med 8 dage, og han håber, a...

1883-02-22

Philip Wulff Heyman

Heymann beskriver forholdet mellem J. C. og Carl Jacobsen som noget af det sørgeligste, man kan tænke sig. Heyman bes...

1883-02-25

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen vil gerne have arrangeret et møde på Frederiksborg hurtigst muligt for på stedet at tage beslutninger ...

1883-02-27

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-02-27

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Brev#2. Afventer transskription

1883-03-03

J. C. Jacobsen

Philip Wulff Heymann

J. C. Jacobsen er utilfreds med at Heyman har offentliggjort nogle tanker om prisfastsættelsen på øl. Det var tænkt s...

1883-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin vil færdiggøre Le Paradis Perdu på den måde, han ønsker, og han er glad for, at CJ er enig.

1883-03-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver, at en afstøbning af Gautherins "Le paradis perdu" bliver afsendt fra Paris i tide til at kunne...