J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 14

1860'erne, udateret

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog.

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Steinbruch og Liesing

1860, 1867, 1878

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". I …

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Liesing, fortsat, og Brunn

1860

Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1860

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens beregninger vedrørende et nyt malthus og -magasin på Carlsberg.

1860'erne , udateret

J. C. Jacobsens skitse og noter til konstruktionen af en bryggerkeddel.

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Strasbourg.

Efter 1860

J. C. Jacobsen

Udkast til et katalog over samlingen på Frederiksborg Slot.Afventer transskription.

Udateret efter 1860

J. C. Jacobsen

Noter vedrørende Frederiksborg Slot. "Absaloni Liigsteen"

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Klein Schwechat, Steinbruch og Spatenbraü, Wien

1860 ca.

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens håndskrevne lister over de forskellige træsorter i haven med hans egne skitser til beplantningen. 

1860-01-19

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

J. C. Jacobsen mener absolut, at Chr. IVs bedestol på Frederiksborg Slot bør restaureres, og han giver 500 rigsdaler ti…

1860-01-30

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

J. C. Jacobsen udsætter endnu en pris for bedste forslag til rekonstruktionen af Chr. IVs bedekammer i Frederiksborg Sl…