J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 14

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Liesing, fortsat, og Brunn

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Strasbourg.

Efter 1860

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Udkast til et katalog over samlingen på Frederiksborg Slot.

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Klein Schwechat, Steinbruch og Spatenbraü, Wien

Udateret efter 1860

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Noter vedrørende Frederiksborg Slot. "Absaloni Liigsteen"

1860, 1867, 1878

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". I …

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens beregninger vedrørende et nyt malthus og -magasin på Carlsberg.

1860'erne, udateret

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog.

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Steinbruch og Liesing

ca. 1860

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens håndskrevne lister over de forskellige træsorter i haven med hans egne skitser til beplantningen. 

1860

Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1860

1860'erne , udateret

J. C. Jacobsens  skitse og noter til konstruktionen af en bryggerkeddel.

1860-01-19

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

J. C. Jacobsen mener absolut, at Chr. IVs bedestol på Frederiksborg Slot bør restaureres, og han giver 500 rigsdaler ti…

1860-01-30

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

Afventer transskription