J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

1881

J. C. Jacobsen

'Momenter til kritik af Grønlunds Afhandling'. J. C. Jacobsens noter til hans kritik af Grønlunds artikel om byg. Ikke …

1881-01-04

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en l…

1881-01-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ha…

1881-01-30

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen om…

1881-01-31

J. C. Jacobsen

Christen Thomsen Barfoed

Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur.

1881-02-11

J. C. Jacobsen

Erhard Kogsbølle

J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde.

1881-02-26

J. C. Jacobsen

Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881.

1881-03-07

J. C. Jacobsen

Carl Vilhelm Lange

J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer, han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratorium…

1881-03-11

J. C. Jacobsen

G. Sedelmayr

J. C. Jacobsen lykønsker Gabriel Sedlmayr på 70års dagen og takker for alt, hvad han har gjort for bryggerifaget i Euro…

1881-03-19

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen returnerer et eksemplar af Grønlunds disputats (som han har ødelagt) til Japetus Steenstrup og beder ham…

1881-03-23

hr. Boelke

J. C. Jacobsen

Anmodning på Latin om et kontantlån. Afventer transskription.

1881-03-28

Carl Jacobsen

fru Axel Prior

CJ sender et Dagmarkors til fru Priors datter, som han er gudfader for. Afventer transskription

1881-04-08

Emil Christian Hansen

Louis Pasteur

Følgebrev til en videnskabelig artikel, som Emil Chr. Hansen har sendt til Louis Pasteur.Afventer transskription

1881-04-13

J. C. Jacobsen

Ottilia Jacobsen

J. C. Jacobsen begrunder overfor Ottilia hvorfor Christian Larsen er blevet afskediget fra bryggeriet.

1881-04-16

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Nogle spørgsmål om byg.

1881-04-16

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om undersøgelser af Melbyg.

1881-04-27

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen foreslår Worsaae en udflugt til Kronborg og Fredensborg for at se, hvad der kan lånes til Frederiksborg …

1881-05-10

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om sanering og udvidelse af gadeforløb i København 

1881-05-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om et for dyrt billede af Sonne.

1881-05-18

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel.