J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 106

1881

J. C. Jacobsen

'Momenter til kritik af Grønlunds Afhandling'. J. C. Jacobsens noter til hans kritik af Grønlunds artikel om byg. Ikk...

1881-01-04

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en...

1881-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen håber, at hans tilbud om at forære Delaplanches 'Eva' til Skulptursamlingen vil blive modtaget.

1881-01-13

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn takker for Carl Jacobsens tilbud om at forære Skulptursamlingen en afstøbning af Dubois' Eva.

1881-01-14

Carl Jacobsen

Paul Dubois

CJ beder PD om skynde sig at færdiggøre statuen af Eva, i håbet om at den kan udstilles på den årlige salon, som åbne...

1881-01-15

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJs første brev til Chapu. CJ vil gerne købe afstøbninger af fransk kunst til Danmark.

1881-01-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ...

1881-01-24

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois er kommet langt med 'Eva' og beder om instruktioner vedrørende forsendelsen.

1881-01-30

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen ...

1881-01-31

J. C. Jacobsen

Christen Thomsen Barfoed

Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur.

1881-02-03

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl spørger om PD kan være færdig med Eva i begyndelsen af marts, således at statuen kan fragtes fra Paris til Antwe...

1881-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1881-02-11

J. C. Jacobsen

Erhard Kogsbølle

J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde.

1881-02-26

J. C. Jacobsen

Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881.

1881-03-04

Carl Jacobsen

Paul Dubois

CJ beder PD vente med at sende Eva, fordi havnen er lukket på grund af voldsom is.

1881-03-07

J. C. Jacobsen

Carl Vilhelm Lange

J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer, han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratori...

1881-03-09

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé

1881-03-11

J. C. Jacobsen

G. Sedelmayr

J. C. Jacobsen lykønsker Gabriel Sedlmayr på 70års dagen og takker for alt, hvad han har gjort for bryggerifaget i Eu...

1881-03-19

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen returnerer et eksemplar af Grønlunds disputats (som han har ødelagt) til Japetus Steenstrup og beder h...