J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

1881-05-18

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om erhvervelsen af en samling kobberstik til Frederiksborg Slot.

1881-05-24

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Tuborgs Bryggerier

Cirkulære om prisnedsættelse

1881-05-27

J. C. Jacobsen

direktør Ritzau

J. C. Jacobsen foreslår, at der skrives en ny veksel.

1881-06-02

J. C. Jacobsen

A. P. West

J. C. Jacobsen undskylder sin tiltagende distraktion. Brevet handler om overtagelsen af West's trykkeri, som betaling a…

1881-06-08

J. C. Jacobsen

Vilhelm Topsøe

Afslag på at deltage i en fest for Coquelin p.g.a. et andet møde.

1881-06-24

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen takker nej til invitationen til en udflugt. Han er bange for at blive forkølet.

1881-06-28

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens håndskrevne vedtægter for Kjøbenhavns Bryggerforening.Afventer transskription

1881-06-30

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om Motley's bog

1881-07-18

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om J. C. Jacobsens manglende tilstedeværelse ved forevisningen for kongehuset af 'Kongefløjen' og afsløringen af statue…

1881-07-19

J. C. Jacobsen

Lorenz Frølich

J. C. Jacobsen undskylder overfor Frölich, at det endnu ikke har været muligt at give ham et svar på et forslag. 

1881-07-20

Sophus Müller

Carl Jacobsen

Müller skriver fra Grækenland, at der ikke er nogen grund til at blive meget længere, da der for tiden ikke graves. Han…

1881-07-20

J. C. Jacobsen

Michael Lunn

J. C. skriver om bruddet med Carl, og han bederMichael Lunn om ikke at slå hånden af Carl.

1881-07-23

J. C. Jacobsen

Michael Lunn

Om J. C. Jacobsens tilbud til Carl ved en frivillig afståelse af Anneksbryggeriet.

1881-07-24

Michael Lunn

Carl Jacobsen

Om J. C. Jacobsens opsigelse af Carls lejemål. Lunn opfordrer Carl til at få en lånegaranti fra banken inden det rygtes…

1881-07-27

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen

1881-08-08

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud.

1881-08-11

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om åbningen af Frederiksborg Slot for publikum.

1881-08-17

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

Om prioriteringen af Carlsberfondets midler. Frederiksborg Slot har den højeste. J. C. Jacobsen skriver endvidere om si…

1881-08-18

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om åbningen af Frederiksborg Slot og et nyt gavebrev, der giver alle afdelinger af Carlsberfondet "et klækkeligt tilsku…

1881-08-20

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Genpart af brev om anvendelse af midler til Kongefløjens loftsmalerier;