J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 92

1883-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin vil færdiggøre Le Paradis Perdu på den måde, han ønsker, og han er glad for, at CJ er enig.

1883-03-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver, at en afstøbning af Gautherins "Le paradis perdu" bliver afsendt fra Paris i tide til at kunne k…

1883-03-14

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch redegør igen for forløbet af Carl Jacobsens donation af kopier af fransk skulptur. Der er kun kommet 7 og ik…

1883-03-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl udtrykker stor begejstring for Carl Jacobsens 4 nye legater. Ligeledes glæder han sig over Carl Jacobsens beslu…

1883-03-16

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ takker Meldahl for opbakning til projektet om Nikolaj Kirkes genopførelse og beklager, at han ikke har kontakt med V…

1883-03-17

Carl Jacobsen

Jens Jacob Worsaae

CJ skriver til Worsaae om sine tanker vedrørende oprettelsen af et skulpturmuseum.

1883-03-20

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om J. C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytte …

1883-03-22

J. C. Jacobsen

Christian Bang

Regnskaber. Bemærk at transskriberingen ikke gengiver originalens punktopstilling korrekt.

1883-03-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Le Paradis Perdu er afsendt. Gautherin beder CJ selv tørre figuren af med en våd svamp, hvis den er blevet beskidt unde…

1883-03-24

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

afventer transskription

1883-03-29

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ ønsker Meldahl tillykke med genvalget som borgerrepræsentant. Han anbefaler Bissens Philoktet frem for en kopi af en…

1883-04-03

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gatherins kvittering for modtagelse af betalingen for Le Paradis Perdu.

1883-04-03

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin smigrer CJ.

1883-04-08

teaterchef Staun

J. C. Jacobsen

Chefen for det Kongelige Teater takker J. C. Jacobsen for de 13 buster, som han har skænket.

1883-04-13

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-05-04

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Afventer transskription

1883-05-05

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-05-06

J. C. Jacobsen

Laurits Tuxen

Om loftsmaleriet Venus Triumf til Frederiksborg Slot og afregningen herfor.

1883-05-11

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-05-11

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen takker Myhlenphort for hans medvirken ved erhvervelsen af en sarkofag i Rom.