J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

1878

Medalje fra 'Exposition et Congrès d'Hygiène et de Sauvetage à Bruxelles

1878

J. C. Jacobsen

Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876. 

1870'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens første udkast til indretning af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Afventer transskri…

1878-xx-xx

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur

Udkast til to breve til Paul Dubois og Louis Pasteur vedrørende marmorbusten af L. Pasteur til Carlsberg Laboratorium. 

1878-01-01

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

J. C. Jacobsen skriver til Carlsbergfondets direktion om sine planer vedrørende Frederiksborg Slot.

1878 januar

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom om begravelsen af Vittorio Emanuele. Hun har hørt, at J. C. Jacobsen igen ha…

1878-01-07

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen

Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter, fordi fru Heiberg er syg.

1878-01-09

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

J. L. Heiberg er syg og sengeliggende. J. C. Jacobsen ønsker hende godt nytår og god bedring.

1878-01-17

J. C. Jacobsen

Julius Lange

J. C. Jacobsen skriver et omfattende brev til Julius Lange om sine ideer med Frederiksborg Slot og oprettelsen et Natio…

1878-02-17

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann skriver fra Rom, at Harald Jerichaus store billede Den lydiske slette i nærheden af Sardes e…

1878-02-17

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann beder J. C. Jacobsen læse og videresende Harald Jerichaus ansøgning om Akademiets store stip…

1878-02-21

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald.

1878-03-08

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau skriver gribende om sønnen Haralds død i Rom. Hun beder J. C. Jacobsen, som havde bestilt Harald Jer…

1878-03-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau.

1878-03-17

Theophilus Hansen

J. C. Jacobsen

Theophilus Hansen takker J. C. Jacobsen for de tilsendte fotografier af villaen og parken på Carlsberg. Han roser JCs k…

1878-03-23

Hans Peter Barfod

J. C. Jacobsen

H. P. Barfod beder J. C. Jacobsen om støtte til restaurering af Aalborg Kloster.

1878-03-30

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

J. C. Jacobsen

Videnskabernes Selskabs påskønnelse af J. C. Jacobsens tilbud om at give 200.000 til standsættelse af Kongefløjen på Fr…

1878-04-05

Kong Christian IX's reskript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot afskrevet af J. C. Jacobsen

1878-04-05

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger.

1878-04-05

Christian IX

Christian IX's reskript om oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Publiceret i "Aktstykker vedrø…