J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 128

1881

J. C. Jacobsen

'Momenter til kritik af Grønlunds Afhandling'. J. C. Jacobsens noter til hans kritik af Grønlunds artikel om byg. Ikke …

1881-01-04

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en l…

1881-01-11

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Tuxen har været i Antwerpen og set Rubens billede le coup de lance og synes at være i tvivl om sit arbejdsområde. Carl …

1881-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen håber, at hans tilbud om at forære Delaplanches 'Eva' til Skulptursamlingen vil blive modtaget.

1881-01-13

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn takker for Carl Jacobsens tilbud om at forære Skulptursamlingen en afstøbning af Dubois' Eva.

1881-01-14

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl beder Dubois skynde sig at færdiggøre statuen af Eva, i håbet om at den kan udstilles på den årlige salon, som åbn…

1881-01-15

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Carl Jacobsen første brev til Chapu. Carl Jacobsen vil gerne købe afstøbninger af fransk kunst til Danmark.

1881-01-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ha…

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen har anbefalet Rosenørn-Lehn at ansætte Weis på Kobberstiksamlingen.

1881-01-24

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois er kommet langt med 'Eva' og beder om instruktioner vedrørende forsendelsen.

1881-01-30

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen om…

1881-01-31

J. C. Jacobsen

Christen Thomsen Barfoed

Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur.

1881 februar eller primo marts

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen beder Barbedienne tage hensyn til ved støbningen af adoranten til Ny Carlsberg, at figuren også skal fung…

1881-02-03

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl spørger om Dubois kan være færdig med Eva i begyndelsen af marts, således at statuen kan fragtes fra Paris til Ant…

1881-02-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen håber, at det kan lade sige gøre at fremskaffe en form til Voltaire af Houdon og til Apoxyomenos (Skraber…

1881-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er meget utilfreds med restaureringen af dronning Margrethe Is monument i Roskilde Domkirke.

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl skriver om anvendelsen af midler fra Eibeschüttes og Brocks legater og om møde i borgerrepræsentationen. Han ær…

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl skriver om anvendelsen af midler fra Eibeschüttes og Brocks legater og om møde i borgerrepræsentationen. Han ær…

1881-02-11

J. C. Jacobsen

Erhard Kogsbølle

J. C. Jacobsen sender Kogsbølle en gave som tak for 25 års godt samarbejde.

1881-02-26

J. C. Jacobsen

Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881.