J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 46

1882

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen sender 3000 kr til Julius Lange som støtte til hans bogværk om fremstillinger af mennesket.

1882-01-01

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen

Nytårsønsker.

1882

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Notesbog med bryggerinotater. Afventer transskribering

1882

Emil Christian Hansen, Emil Chr. Hansen

'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer

1882-xx-xx

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

Takkebrev for bryllupsinvitation.

1882-01-06

J. C. Jacobsen

Frederik Graae

Følgebrev til redaktør Graae vedrørende en artikel om brandvæsenet. J. C. Jacobsen frabeder sig brugen af titlerne 'Dr'…

1882-01-21

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om ansættelse af Hr. Thomsen til udførelse af tegninger etc. over Carlsberg til J. C. Jacobsens planlagte billedværk.

1882-02-13

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om at ansætte svenske malere til at male i 'den Store Stil' til Frederiksborg Slot. Om udsmykning af fru Heibergs hus i…

1882-02-20

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens testamente af 20. februar 1882 med diverse tillæg. "Publiceret i Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet …

1882-03-01

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Forskelligt vedrørende Frederiksborg

1882-03-02

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om adgangsforhold og billettering på Frederiksborg Slot.

1882-03-13

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen må takke nej til en middagsinvitation på grund af voldsom hoste og lægeligt forbud mod at tale. Samt om …

1882-03-14

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om malerier af officererne Edouard Suenson og Max Müller som J. C. Jacobsen mener skal udføres straks af Bache og Roed.

1882-03-27

J. C. Jacobsen

E. Blad

J. C. Jacobsen besvarer en henvendelse fra fabrikant Blad om prisen på øl i 1862

1882-04-08

J. C. Jacobsen

Om dr. Griesmayer's adresse. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol. Afventer transskription

1882-04-15

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Om Frederiksborgmuseets regnskaber 1882-1883 og planlagte erhvervelser.

1882-04-18

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Carl skriver et særdeles vredt og velformuleret brev til sin far om sin haves ødelæggelse. J. C. Jacobsen har påbegyndt…

1882-04-19

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Udkast nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have. 

1882-04-19

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over, at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger hans …

1882-04-26

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om erhvervelse af billeder af Kröyer; Johansen og Frölich.