J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 186

1887 efter 21. marts

Ottilia Jacobsen

Agnes Bertelsen

Om besøget i Epidauros osv. 

1887 april

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsens sidste brev til Meldahl fra dødslejet på Hotel Quirinale i Rom. J. C. Jacobsen beskriver meget detaljer…

1887

J. C. Jacobsens kiste i Pompeji på Carlsberg.

1887 januar

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

Afventer transskription

1887-01-02

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange agiterer voldsomt for, at Martin Nyrop og A.P. Weis kommer med på den forestående ekspedition til Grækenland.

1887-01-03

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen giver anvisninger på, hvordan man skal forholde sig ved indhentning af tilbud til sokler.

1887-01-03

Carl Jacobsen

Stenhugger Nielsen

Afventer transskription

1887-01-05

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

afventer transskription

1887-01-09

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange meddeler Carl Jacobsen, at han af private (huslige) årsager ikke kan deltage i Grækenlands-ekspeditionen.

1887-01-09

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen udtrykker sin glæde over den mumie, Løytved har har sendt. Carl Jacobsen informerer om, at han nok ikke k…

1887-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen har modtaget en afstøbning af Jerichaus 'Evas Skabelse' fra London som gave. Han foreslår, at der til gen…

1887-01-13

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1887-01-24

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen har brug for udenrigsministeriets hjælp til at skaffe en kopi af Dubois rytterstatue af Connetablen Anne …

1887-01-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at CJ ikke er tilfreds med tingene fra Cypern. De blev købt ubeset.

1887-01-27

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender CJ nogle bogtitler og fortæller at overførster Müller har lært sig at fotografere.

1887-01-28

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen orienterer H.N. Hansen om et møde med F. Meldahl, hvor de besluttede at anskaffe sokler til den Hvilende …

1887-01-29

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Busten af mademoiselle Yves-Guyot er afsendt, og Gautherin beder bl.a. CJ om at være tålmodig mht statuen af kejserinde…

1887-01-29

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen fortæller Meldahl, at han har tilbudt ministeren (Scavenius) at betale for pumpeværk til Neptunfontænen,…

1887-01-29

J. C. Jacobsen

Indenrigsministeriet

Afventer transskription

1887-01-30

Sophus Müller

Carl Jacobsen

Afventer transskription