J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 77

1884

J. C. Jacobsen

Løsrevet blad fra en notesbog. Overskrift: Dr. John Böttiger. Adrien de Fries paa Frederiksborg. Afventer transskription

1884 og 1886

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens notesbog med optegnelser fra rejser til Tyskland og Sverige.

1884 efter 13. september

J. C. Jacobsen

Henry Acland

Udkast til 3 breve til Henry Acland vedrørende statuen af H. C. Ørsted. Afventer transskription

1884 oktober

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

En udateret middagsinvitation til Japetus Steenstrup. Brevet er formodentlig fra 1884 da 10.oktober dette år var en søn…

1884-xx-xx

J. C. Jacobsen

Firenze Stabilimenti Pellas

Udkast til brev om forsendelsen af kopierne af Henri 4's og Franco 1's hjelme og skjolde som J. C. Jacobsen har købt på…

1884-xx-xx

J. C. Jacobsen

Komunalbestyrelsen i København

J. C. Jacobsen svarer bekræftende på en middagsinvitation fra Komunalbestyrelsen i København.

1884-01-18

Ordenskacelliet

J. C. Jacobsen

Udnævnelse til Kommandør af 1. Grad af Dannebrogsordenen

1884-01-25

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur sender J. C. Jacobsen et eksemplar af René Vallery-Radots bog M. Pasteur: Histoire d'un savant par un ign…

1884-02-10

J. C. Jacobsen

Om tidsskriftet "The Brewers Journal". Scanning afventes

1884-03-16

J. C. Jacobsen

Philip Wulff Heymann

Om arbejdsforhold på bryggeriet, lønninger o.s.v.

1884 april og maj

Ottilia Jacobsen

Dagbog fra rejsen til Italien sammen med C. J. april-juni 1884. Kun delvis transskriberet

1884-05-07

J. C. Jacobsen

G. Sedelmayr

Fotokopi af et omfattende brev til Gabriel Sedelmayr om J. C. Jacobsens erfaringer med gær. Det originale brev er formo…

1884-05-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

J. C. Jacobsen udtrykker sin taknemmelighed overfor Meldahl og sender ham 10.000 kr. Beløbet er overstreget men kan ane…

1884-05-15

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Udkast til brev om tillæg til Meldahls honorar.

1884-05-19

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

J. C. Jacobsen ønsker en nøje plan for de historiske emner, der skal behandles i malerierne til Frederiksborg Slot. Kon…

1884-05-19

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Følgebrev til det lange brev sendt til Frederiksborgmuseets bestyrelse samme dag.

1884-05-19

Ottilia Jacobsen

Agnes Bertelsen

Ottilia skriver et 11 sider langt og meget indholdsrigt brev fra Napoli. Hun og Carl har bl.a været i Pompeji og på Cap…

1884-05-19

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen inviterer L. Pasteur og frue til at bo hos sig på Carlsberg i forbindelse med den forestående kongres. D…

1884-05-20

J. C. Jacobsen

Franz Fasbender

J. C. Jacobsen er stolt af, at Emil Chr. Hansen har formået at dyrke en ren Saccharomyces cerevisiae. Han sender nu den…

1884-05-31

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

J. C. Jacobsen returnerer kladden til en af Emil Chr. Hansens artikler med bemærkninger.