J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 67

1878-04-05

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen skriver begejstret, at han har nu set Harald Jerichaus store billede fra Sardes. Han var på Charlottenbo…

1878-04-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot.

1878-04-19

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer.

1878-04-20

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot.

1878-04-23

J. C. Jacobsen

J. Wulff

Afskedigelse af J. Wulff og ansættelse af A. v. Kühle

1878-05-13

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om tilladelse til at opføre nye arbejdsværelser til Carlsberg Laboratorium.

1878-06-01

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kopieringen af Bayeuxtapetet.

1878-06-02

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

J. C. Jacobsen skriver til Madvig om tillæget til Carlsbergfondets statutter.

1878-06-02

J. C. Jacobsen

Hans Peter Barfod

J. C. Jacobsen afslår at støtte restaureringen af Aalborg Kloster

1878-06-07

J. C. Jacobsen

Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.

1878-06-13

J. C. Jacobsen

J. Wulff

J. C. Jacobsen accepterer Wulffs opsigelse og ønsker ham held og lykke hos Wibroe i Helsingør.

1878-06-16

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om honorar til Hr Friis og placeringen af Bayeux Tapetet.

1878-06-25

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg museet,…

1878-06-25

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato.

1878-07-01

J. C. Jacobsen

Friedrich Hermann Wolfhagen

Om J. C. Jacobsens mange resultater.Scanning afventes.

1878-07-23

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kopieringen af Bayeuxtapetet og portrættet af Josias Rantzau i Versailles. 

1878-08-22

J. C. Jacobsen

Pietro Krohn

Om kopiering af Josias Rantzaus portræt i Versailles og busten af Pasteur til Carlsberg Laboratorium.

1878-09-01

J. C. Jacobsen

Hans Peter Barfod

J. C. Jacobsen giver Barfod tilsagn om alligevel at ville støtte renoveringen af Aalborg Kloster med 2000 kr.

1878-09-21

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen beder Pasteur om tilladelse til at lade Paul Dubois udføre en buste af ham til opstilling i Carlsberg La…

1878-09-21

J. C. Jacobsen

Pietro Krohn

Om Dubois og Pasteurs buste. J. C. Jacobsen beder Pietro Krohn om at rejse til Rom og male en kopi af freskomaleriet i …