J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 38

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1877-07-25 Christen Thomsen Barfoed Japetus Steenstrup Barfoed skriver til Johannes Steenstrup om Rasmus Pedersens afgang som leder af Carlsberg Laboratoriums fysiologiske ... Brev
1877-08-xx Laura Jacobsen J. C. Jacobsen Laura Jacobsen skriver til J. C. Jacobsen fra sit kurophold i Wildbad i Schweiz og takker ham for et brev. Hun bliver... Brev
1877-08-11 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at bygge lagerkældere både på "Carlsberg" og "Ny Carlsberg". Brev
1877-09-07 J. C. Jacobsen Julius Lange Brev til Julius Lange om professor Peters utidige opstilling af en skitse til en statue af Niels Juel i Universitetet... Brev
1877-09-08 Julius Lange J. C. Jacobsen Julius Lange besvarer J. C. Jacobsens kritik af prof. Peters prøveopstilling af Niels Juel.Afventer transskription Brev
1877-09-10 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg  J. C. Jacobsen forærer J. L. Heiberg et eksemplar af den portrætmedaljon, som Glosimodt har lavet Brev
1877-09-11 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg takker for to portrætter J. C. Jacobsen har sendt hende. Brev
1877-10-xx J. C. Jacobsen Forklaring til grundplanen over Carlsberg Laboratorium. Afventer transskription Brev
1877-10-07 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen skriver om det ønskelige i at Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot bliver lagt ind unde... Brev
1877-10-24 J. C. Jacobsen Christen Thomsen Barfoed J. C. skriver til prof. Barfoed om Rasmus Pedersens forsøg. Han undskylder at han blander sig som "lægmand". Brev
1877-10-29 Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg inviterer J. C. Jacobsen til middag. Brev
1877-10-30 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsen sender 500 kr. til understøttelse af en kvindelig xylograf. Brev
1877-11-04 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Genpart af brev i KB. Brevet er et følgebrev til listen over de emner, J. C. Jacobsen foreslår behandlet i de histori... Brev
1877-11-04 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsens liste over de historiske malerier, som han gerne vil have udført til Frederiksborg Slot. Brev
1877-11-04 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Følgebrev til listen over de historiske malerier. Om det ønskelige i at nogle kunstnere rejste til Wien for dér at af... Brev
1877-12-19 J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen takker for brevet fra Rom med en duftende rose. Han længes efter Rom og gør sig filosofiske tanker om ... Brev
1877-12-29 J. C. Jacobsen Carlsbergfondets Direktion Udkast til brev vedrørende gavebrev og statutter for Frederiksborg Slot. Brevudkast
1877-12-29 Elisabeth Jerichau Baumann J. C. Jacobsen Elisabeth Jerichau Baumann takker J. C. Jacobsen for et julebrev og omtaler ham meget smigrende. Hun beskriver hvorle... Brev