J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 61

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881-05-18 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om erhvervelsen af en samling kobberstik til Frederiksborg Slot. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-05-24 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Tuborgs Bryggerier Cirkulære om prisnedsættelse Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-05-27 J. C. Jacobsen direktør Ritzau J. C. Jacobsen foreslår, at der skrives en ny veksel. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-06-02 J. C. Jacobsen A. P. West J. C. Jacobsen undskylder sin tiltagende distraktion. Brevet handler om overtagelsen af West's trykkeri, som betaling... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-06-08 J. C. Jacobsen Vilhelm Topsøe Afslag på at deltage i en fest for Coquelin p.g.a. et andet møde. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-06-24 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen takker nej til invitationen til en udflugt. Han er bange for at blive forkølet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-06-28 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens håndskrevne vedtægter for Kjøbenhavns Bryggerforening.Afventer transskription Note J. C. Jacobsens arkiv
1881-06-30 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om Motley's bog Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-18 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om J. C. Jacobsens manglende tilstedeværelse ved forevisningen for kongehuset af 'Kongefløjen' og afsløringen af stat... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-19 J. C. Jacobsen Lorenz Frølich J. C. Jacobsen undskylder overfor Frölich, at det endnu ikke har været muligt at give ham et svar på et forslag.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-20 Sophus Müller Carl Jacobsen Müller skriver fra Grækenland, at der ikke er nogen grund til at blive meget længere, da der for tiden ikke graves. H... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-20 J. C. Jacobsen Michael Lunn J. C. skriver om bruddet med Carl, og han bederMichael Lunn om ikke at slå hånden af Carl. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-23 J. C. Jacobsen Michael Lunn Om J. C. Jacobsens tilbud til Carl ved en frivillig afståelse af Anneksbryggeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-24 Michael Lunn Carl Jacobsen Om J. C. Jacobsens opsigelse af Carls lejemål. Lunn opfordrer Carl til at få en lånegaranti fra banken inden det rygt... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-07-27 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-08-08 J. C. Jacobsen Edvard Holm Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-08-11 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om åbningen af Frederiksborg Slot for publikum. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-08-17 J. C. Jacobsen Edvard Holm Om prioriteringen af Carlsberfondets midler. Frederiksborg Slot har den højeste. J. C. Jacobsen skriver endvidere om ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-08-18 J. C. Jacobsen J. J. A. Worsaae Om åbningen af Frederiksborg Slot og et nyt gavebrev, der giver alle afdelinger af Carlsberfondet "et klækkeligt tils... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-08-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Genpart af brev om anvendelse af midler til Kongefløjens loftsmalerier; Brev J. C. Jacobsens arkiv