J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 181

1886-xx-xx

Saturnio Innocenti

Carl Jacobsen

Innocenti minder Carl Jacobsen om, at han har lovet at sende nogle fotografier af Casali sarkofagen.

1886

Fotografi af J. C. Jacobsen 1886 .

1886-xx-xx

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Brevet er uden adressat og ikke dateret, men det må være til F. Meldahl og kan dateres udfra omtalen af arbejdet med Ne…

1886

J. C. Jacobsen

Johanne Kühle

Udateret visitkort til fru Kühle

1886-xx-xx

J. C. Jacobsen

Notater vedrørende udgifter til rustninger købt hos J. Wild. Afventer transskription.

1886

J. C. Jacobsen malet af August Jerndorff 1886

1886-xx-xx

Bestyrelsen for Frederiksborg Museet

Udkast til brev til bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Brevet handler bl.a om histori…

1886 januar

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1886-01-02

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet."Bidragene til Frederiks…

1886-01-04

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om J. C .Jacobsens og J. N. Madvigs divergerende opfattelse af kongemagten og Madvigs autoritet i befolkningen.

1886-01-10

Carl Jacobsen

Axel Prior

Carl Jacobsen fortæller kort om sønnen Erlands fødsel

1886-01-20

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ fortæller, at han har fået sønnen Erland, og at fødslen gik godt. Han vil gerne have flere palmyrenske skulpturer, h…

1886-01-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved sender CJ fotografier af de palmyrenske buster, han har købt i løbet af det sidste år. I alt drejer det sig om …

1886-01-28

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre bestyrelsesmedlemmer om priser på bl.a kopier af Apollo Belvedere og Michelangelo…

1886 februar

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Afventer transskription

1886-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved ønsker CJ og Ottilia tillyke med sønnen Erlands fødsel. Løytved er glad for, at CJ vil købe hans palmyrenske sa…

1886-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl fortæller, at Carl Jacobsen vil få et officielt svar fra Akademiet på en henvendelse, og han ønsker Carl Jacobs…

1886-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen foreslår at bytte nogle af Glyptotekets skulpturer med nogle af Kunstakademiets. Bl.a. Rauchs Victoria og…

1886-02-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen bestiller 5 skulpturer til Legaet "Albertina" : Silen med Bacchusbarn; Hvilende Hermes; Sliberen; Apollon…

1886-02-07

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl informerer Carl Jacobsen om at billedehuggeren Carl Schmidt har en skulptur færdig. Han foreslår endvidere, at …