J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 75

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1885-07-30 Wilhelm Feltmann Carl Jacobsen Feltmann skriver, at han har modtaget gæren, men at der var for lidt is vedlagt den første portion til en rejse på 72... Brev
1885-08-15 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen spørger Japetus Steenstrup til råds om formuleringen af en indstilling til kongen vedrørende sammensæt... Brev
1885-08-22 J. C. Jacobsen Faustman & Östberg Om kopierne af statuerne til Neptunfontænen på Drottningholm og de 2 på Heleneborg. Brevudkast
1885-08-22 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om bestillingen af statuerne til Neptunspringvandet. Denne donation sker på bekostning af indførelsen af elektrisk ly... Brev
1885-08-22 J. C. Jacobsen Faustman & Östberg Om statuerne til Neptunspringvandet Brev
1885-08-23 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om besættelsens af Worsaaes plads i bestyrelsen. (Worsaae døde 15. august) og om ejerforholdet til bronzestauerne på ... Brev
1885-08-24 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om planlægning af et møde. Da Kühle skal rejse til udlandet må J. C. Jacobsen selv være hjemme.  Brev
1885-08-26 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen har modtaget en skitse fra F. C. Lund til "Stormen på København", som han finder god. Om et møde på Fr... Brev
1885-08-26 J. C. Jacobsen Jean Wild  J. C. Jacobsen spørger om Jean Wild ville kunne påtage sig opgaven at kopiere Carl 9's rustning af Benvenuto Cellini. Brev
1885-08-29 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen sender sin medhjælper Thomsen til Stockholm dels for at deltage i skyttefesten dels for at måle på Nep... Brev
1885-08-30 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Brev til F. Meldahl om Frederiksborg museets regnskaber. Brev
1885-09-01 J. C. Jacobsen Udkast til brev om maleriet af Louis Pasteur som J. C. Jacobsen har bestilt hos Léon Bonnat. Brev
1885-09-04 J. C. Jacobsen Faustman & Östberg Om leveringen af statuer til Neptunspringvandet. Brev
1885-09-10 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Endnu engang om den 3. plads i Frederiksborgmuseets bestyrelse. F. C. Lund skal rejse til Stockholm for at studere vå... Brev
1885-09-11 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Frederiksborg Museet Brevkoncept uden adressat, men brevet er formodentlig sendt til Bestyrelsen for Frederiksborgmuseet. Om Otto Baches p... Brev
1885-09-12 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen 3 koncepter til breve om bestilling af kopier af de bronzestatuer fra Neptunfontænen, der befinder sig i Sverige.  Koncept
1885-09-12 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Frederiksborg Museet Beretning til bestyrelsen om forløbet af bestillingen af statuerne til Neptunfontænen. Brev
1885-09-12 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Frederiksborg Museet Følgebrev til rapporten til bestyrelsen af samme dato. Brev
1885-09-15 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om regnskaber og erhvervelsen af malerier. Brev
1885-09-19 Réne Vallery-Radot J. C. Jacobsen Valery-Radot skriver om det påtænkte maleri af Pasteur udført af Bonnat. Afventer transskription. Brev