J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 47

1880'erne

J. C. Jacobsen

Noter om udgifter til Frederiksborg Slot. Bl.a. nævnes Heinrich Hansen. Afventer transskription

Udateret. Ca 1880

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens noter vedrørende beskatning. Afventer transskription

1880-xx-xx

J. C. Jacobsen

Gyldne Forretningsprincipper

efter 1880 udateret

J. C. Jacobsen

Udgifter til kunstnere beskæftiget på Frederiksborg Slot. Afventer transskription

1880 efter

J. C. Jacobsen, J. C. Jacobsen

Noter fra en rejse til Holland bl.a. om klokkespil.

1880-1890

Fotografi af Laura Jacobsen fra 1880'erne

1880 ca.

J. C. Jacobsen

Notater vedrørende indretning af museet på Frederiksborg Slot. Afventer transskription.

1880-1879

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Grundplan over Frederiksborg Slot med J. C. Jacobsens påtegninger.

1880-01-08

Laura Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

Laura Jacobsen sender nytårshilsen til Elisabeth Jerichau, der er kommet til Rom igen. 

1880-01-28

Rudolf Hesberg

Carl Jacobsen

Musikhandler Emil Erslev var medgrundlægger af Studentersangforeningen

1880-03-31

Laura Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

Laura Jacobsen takker for nogle violer, som EJB har sendt hende fra Rom. På foranledning af EJB udtaler hun sig om Henr…

1880-04-19

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

J. C. Jacobsen sender endnu et revideret udkast til testamentet til Edvard Holm. 

1880-05-07

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen har ikke midler til at efterkomme et ønske fra Elisabeth Jerichau Baumann.

1880-05-11

J. C. Jacobsen

Johannes Steenstrup

Vedrørende J. C. Jacobsens artikel "Betragtninger over opvarmning og ventilation af private Boliger. Efterfulgt af plan…

1880-05-20

J. C. Jacobsen

Agnes Bertelsen

Brevet er ikke dateret, men kan ved hjælp af andre kilder dateres til 1880-05-20. J. C. Jacobsen fortæller om turen ove…

1880-06-10

Brauindustrie Verein für das Königreich Böhmen

Æresmedlem af "Brauindustrie Verein für das Königreich Böhmen". Afventer transskription

1880-06-15

J. J. A. Worsaae

Carl Jacobsen

Worsaae har forgæves forsøgt at træffe departementschef Stephensen i Justitsministeriet.

1880-06-18

J. C. Jacobsen

Laura Jacobsen

J.C Jacobsen har netop i Paris modtaget et telegram fra Carl med meddelelse om, at Lauras søster, Nicoline Faye, er død.

1880-06-23

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur inviterer J. C. Jacobsen til at besøge sit laboratorium i Paris og til at spise middag med familien.

1880-06-24

S. Jønsson

Carl Jacobsen

S. Jønsson tilbyder sin hjælp til udvikling af 'differenudvekslingsystemet' og andre tekniske installationer i bryggeri…