J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 32

1870-04-12

J. C. Jacobsen

H. C. Andersen

Om placeringen af statuen af H. C. Ørsted af J. A. Jerichau.

1870

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Edinburgh sendt til Carl.

1870

Fotografi af J. C. Jacobsen ca. 1870.

1870-xx-xx

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Del af brev fra Burton-on-Trent om malt og om hjemsendelse af maltprøver.

1870-01-01

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om indretningen af Mellembryggeriet, om byg og humle.

Udateret

J. C. Jacobsen

Tegning over varmesystem, måske til væksthuset i Botanisk Have

1870-01-16

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver om Carls betænkeligheder ved dampkogning i Mellembryggeriet.

1870-01-16 til 21

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Del af langt brev. De første 2 ark (= 8 sider) mangler. Om brøndgravning ved Mellembryggeriet og maltkøller. J. C. Jaco…

1870-01-17

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Om bryggeriforhold i England.

1870-01-28

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen har været travlt optaget af sit rigsdagsarbejde og forberedelsen af sit foredrag om byg i Landhusholdnin…

1870-02-03

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen fortæller om sit rigsdagsselskab og om arbejdet med brøndboringen. Foredraget i Landhusholdningsselskabe…

1870-02-07

H. C. Andersen

J. C. Jacobsen

H. C. Andersen takker venligst nej til en middagsinvitation fra J. C. Jacobsen. Han er forkølet.

1870-02-11

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om brug af små miner til at bortsprænge frossen jord i forbindelse med byggeriet af Mellembryggeriet. Om eksport af øl …

1870-02-14

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet.

1870-02-26

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Fødselsdagsbrev til Carl med gode ønsker for fremtiden. Carl er nu færdiguddannet, og J. C.s forventninger er høje. Om …

1870-03-05

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om tegninger af Mellembryggeriets facade, Adolf Jerichaus monument for H. C. Ørsted og Bissens relief 'Hektors Afsked'.

1870-03-17

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen beder Carl om at købe tagplader i England til Mellembryggeriet og skriver om den forestående rejse.

1870-03-23

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen udtrykker sin glæde over, at Carl kan nå at rejse til Irland inden han selv kommer. Om eksport af øl til…

1870-03-31

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen takker Carl for oplysninger om tagpladerne og mener, at de engelske passer bedre end de franske. Om anal…

1870 maj

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Greenwhich