J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 88

1882

Heinrich Hirschsprung

Carl Jacobsen

Om prisen på et maleri af P.S. Krøyer. Afventer transskription

1882

Emil Chr. Hansen

Emil Christian Hansen

'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer

1882

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen sender 3000 kr til Julius Lange som støtte til hans bogværk om fremstillinger af mennesket.

1882 efter juni

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Bloch opridser historien om erhvervelsen af de afstøbninger af fransk skulptur, som skulle købes for Carl Jacobsens don…

1882

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Notesbog med bryggerinotater. Afventer transskribering

1882-xx-xx

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

Takkebrev for bryllupsinvitation.

1882 udateret

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1882-01-01

Johanne Luise Heiberg

J. C. Jacobsen

Nytårsønsker.

1882-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé

1882-01-03

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen fortæller, at han har været i Belgien og bl.a. studeret Rubens. Han beklager, at det kun går langsomt frem med be…

1882-01-05

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer opgi…

1882-01-06

J. C. Jacobsen

Frederik Graae

Følgebrev til redaktør Graae vedrørende en artikel om brandvæsenet. J. C. Jacobsen frabeder sig brugen af titlerne 'Dr'…

1882-01-11

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl vil meget gerne være behjælpelig og vil med glæde sende Dubois ”studie” til udstillingen i Wien. Carl skriver at …

1882-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1882-01-21

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om ansættelse af Hr. Thomsen til udførelse af tegninger etc. over Carlsberg til J. C. Jacobsens planlagte billedværk.

1882-01-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver lidt mere om om vanskelighederne ved at skaffe forme til gipsafstøbninger af franske skulpturer. Han er u…

1882-02-13

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om at ansætte svenske malere til at male i 'den Store Stil' til Frederiksborg Slot. Om udsmykning af fru Heibergs hus i…

1882-02-14

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1882-02-20

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens testamente af 20. februar 1882 med diverse tillæg. "Publiceret i Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet …

1882-03-01

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Forskelligt vedrørende Frederiksborg