J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 99

1880'erne, udateret.

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge er på sommerferie med sine søskende. CJ håber, at de morer sig trods det dårlige vejr.

1880-xx-xx

J. C. Jacobsen

Gyldne Forretningsprincipper

efter 1880 udateret

J. C. Jacobsen

Udgifter til kunstnere beskæftiget på Frederiksborg Slot. Afventer transskription

Udateret #1

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl videresender en del af et brev fra Rosenørn-Lehn vedrørende restaureringen af en skulptur af H.W. Bissen

Udateret. Ca 1880

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens noter vedrørende beskatning. Afventer transskription

1880 efter

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen

Noter fra en rejse til Holland bl.a. om klokkespil.

1880-1890

Fotografi af Laura Jacobsen fra 1880'erne

1880'erne

J. C. Jacobsen

Noter om udgifter til Frederiksborg Slot. Bl.a. nævnes Heinrich Hansen. Afventer transskription

1880-1879

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Grundplan over Frederiksborg Slot med J. C. Jacobsens påtegninger.

1880 ca.

J. C. Jacobsen

Notater vedrørende indretning af museet på Frederiksborg Slot. Afventer transskription.

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet Alb…

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Albertinalegatets første erhvervelse.

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri og …

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-01-22

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois skriver til Carl Jacobsen om afsendelse af nogle gipsafstøbninger.

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte antikk…