J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 195

1885-xx-xx

Udkast til brev til G. von Rosen om et maleri af 'Grev Geerts Fald for Niels Ebbesens Haand'.

1885

Fotografi af J. C. Jacobsen omgivet af sit personale på Carlsberg 1885.

1885-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1885-01-11

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om modtagelsen af en kopi af en rustning fra arsenalet i Wien.

1885-01-13

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1885-01-18

J. C. Jacobsen

H Bajer

Anbefalingsskrivelse til H. Bajer, der senere blev direktør for 'Bryggeriet Vestfyen' i Assens

1885-01-21

Carl Jacobsen

A. Langballe & Co

Carl Jacobsen mener, at det er en misforståelse, at Langballe skal have nogle granitprøver tilbage. De opbevares sammen…

1885-01-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at han, på grund af søsterens død, ikke har skrevet længe. Gipsmodellen af Diderot er blevet tørret…

1885-02-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger Chapu, om han vil udføre statuen af Alexandra, prinsesse af Wales. Gautherin har givet tilsagn om at ville l…

1885-02-06

Henri Chapu

Carl Jacobsen

1. brev fra Chapu hvor statuen af Prinsessen af Wales omtales.

1885-02-12

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger om Chapu evt. kan modelere sin statue efter fotografier, da prinsessen af Wales ikke kan afse tid til at sid…

1885-02-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ spørger Jean Gautherin, om han vil udføre statuen af kejserinde Dagmar, også selvom om hun ikke kan sidde model.

1885-02-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har set nogle fine palmyrenske buster med spor af bemaling hos en fransk-jødisk kunsthandler i Damascus. Marmor…

1885-02-15

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

På trods af Christian IX's svar vedrørende kejserindestatuerne er Gautherin fortøstningsfuld, og han spørger CJ, om han…

1885-02-21

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om statuen af Alexandra, prinsesse af Wales.

1885-02-24

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om vigtigheden af, at der er en god forbindelse mellem de to kunstnere, hvis kejserindestatuerne skal optræde som pende…

1885-02-25

J. C. Jacobsen

Jean Wild

Udkast til brev til Jean Wild om rustninger til Frederiksborg Slot.

1885-03-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved skriver, at den østrigske kronprins Rudolf ventes på besøg i Beirut. Han opkøber antikviteter med stor iver.

1885-03-04

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin har en række spørgsmål vedrørende kejserinde Marija Fjodorovna (prinsesse Dagmars) påklædning.

1885-03-05

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har sendt i alt 9 kasser med antikker via Trieste. Beirut står er på den anden ende på grund af den østrigske k…