J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 93

1879-xx-xx

J. C. Jacobsen

Louis Pasteur

J. C. Jacobsen takker for den ære, Louis Pasteur har vist ham ved at dedicere sin seneste videnskabelige artikel til si…

1879-xx-xx

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens levnedsbeskrivelse trykt i "Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredeaarsfest…

1877-1879

J. C. Jacobsen

Spredte notater om udgifter til Frederiksborg Slot i perioden 1877-1879. Afventer transskription

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". På…

1879-xx-xx

J. C. Jacobsen

D. Grüber

Udkast #2 til et brev til D. Grüber i Strasbourg om ismaskiner. Königshoffen er en bydel i Strasbourg.

1879-xx-xx

J. C. Jacobsen

D. Grüber

Udkast #1 til brev om ismaskiner.

1879-01-01

J. C. Jacobsen

Olaf Købke

J. C. Jacobsen sender sine nytårsønsker til lægen Olaf Købke

1879-01-06

Sophus Müller

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1879-01-09

J. C. Jacobsen

Ubekendt

J. C. Jacobsen bestiller 6 koncertbiletter til en velgørenhedskoncert til fordel for den danske menighed i Paris.

1879-01-13

Peder Severin Krøyer

J. C. Jacobsen

Om kopien af maleriet af Josias Rantzau i Versailles.

1879-01-27

J. C. Jacobsen

Carlsbergfondets Direktion

J. C. Jacobsen ønsker at få tilføjet en påtegnelse i gavebrevet om Carlsbergfondets oprettelse. Han vil gerne frafalde …

1879-02-19

Sophus Müller

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1879-02-21

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

J. C. Jacobsen går i rette med Emil Chr. Hansens holdning til Universitetet, som han finder for selvbevidst.

1879-02-22

Emil Christian Hansen

J. C. Jacobsen

Afventer transskription

1879-03-07

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1879-03-14

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om betalingen til maleren Wilhelm Rosenstand.

1879-03-14

Koncepter til to breve om J. C. Jacobsens betænkeligheder ved sin udnævnelse til æresdoktor.

1879-03-14

J. C. Jacobsen

Johan Louis Ussing

Om medaljen til J. N. Madvig

1879-03-18

J. C. Jacobsen

Johanne Luise Heiberg

Om kronprinsens besøg (den senere Frederik VIII)

1879-03-19

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen meddeler fru Jerichau, at han har sørget for, at Harald Jerichaus billede fra Sardes får den bedst mulig…